„Tremtinys“

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos savaitraštis
Leidžiamas nuo 1988 m. spalio 28d.

Archyvas

Nr. 11 (1273) 2018 m. kovo 16 d.

Projektus „Lietuvos Laisvės kovų, tremties ir tautos netekčių atspindžiai“ ir „Istorija be „baltų dėmių“ remia

 

 

Užsiprenumeruokite „Tremtinį“

Prenumerata priimama bet kuriame „Lietuvos pašto“ ar „Pay Post“ skyriuje, per „Lietuvos pašto“ laiškininką, paskambinus informacijos tel. 8 700 55 400, internetu www.prenumeruok.lt.
Prenumeratos indeksas 0117.
Kaina:
    1 mėn. –   2,45 Eur,
    3 mėn. –   7,34 Eur,
    6 mėn. – 16,69 Eur,
  12 mėn. -- 29,38 Eur.

    Dėkojame skaitytojams

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Savaitraščio „Tremtinys“ redakcija, II a., 5 kab.
LPKTS būstinė, Laisvės al. 39, 44309 Kaunas
Tel. (8 37) 323 204;
redakcijos el.paštas tremtinys.redakcija@gmail.com

 • Alytuje paminėtos partizanų vado A. Ramanausko-Vanago 100-osios gimimo metinės

  LR Seimas 2017 metų pabaigoje 2018-uosius paskelbė legendinio Lietuvos partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago metais. Visoje Lietuvoje ta proga vyksta ir vyks įvairūs renginiai, minėjimai, žygiai, diskusijos...
  Kovo 6-ąją Alytuje paminėtos mokytojo, partizanų vado, dimisijos brigados generolo Adolfo Ramanausko-Vanago 100-osios gimimo metinės. Šiai istorinei datai paminėti skirti renginiai prasidėjo Šv. Mišiomis Alytaus šv. Angelų Sargų bažnyčioje. Vėliau miesto bendruomenės nariai ir svečiai rinkosi aikštėje prie „Laisvės Angelo“ paminklo, kur vyko šventinis minėjimas.
  Minėjimo metu Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius kalbėjo: „Šiandien susirinkome paminėti žmogaus legendos gimtadienį. 11 metų ir 6 mėnesiai. Daug ar mažai? Tiek laiko Adolfas Ramanauskas-Vanagas skyrė kovai už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Tai puikus pavyzdys, kaip reikia mylėti savo šalį, kaip reikia pasiaukoti, būti atsakingam už ginklo brolius ir kovų draugus, už šeimą, juos išsaugoti ir kartu likti ištikimam karininko priesaikai, Tėvynei. Su gimtadieniu, partizanų vade!“
  Renginio metu tylos minute pagerbtas pasipriešinimo sovietų okupacijai legenda tapusio partizanų vado ir visų už Lietuvos laisvę žuvusių atminimas, skambėjo LPKTS Alytaus filialo choro „Atmintis“ atliekamos partizaniškos dainos, šoko jaunimo sportinių šokių studijos „Alemana“ šokėjos. Parodomąją programą su dedikuotomis Garbės salvėmis partizanų vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui, Laisvės kovotojams ir Lietuvos valstybei atliko Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai. Prie „Laisvės Angelo“ paminklo buvo padėtos gėlių puokštės.
  Po to į renginį atvykę svečiai bei alytiškiai buvo pakviesti į minėjimą Alytaus miesto teatro didžiojoje salėje. Apie Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos organizuojamus 100-osioms karininko A. Ramanausko-Vanago gimimo metinėms atminti skirtus renginius pasakojo šios gimnazijos direktorius Virginijus Skroblas. Adolfo Ramanausko-Vanago dukra Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė pasidalijo mintimis apie tėvelio gyvenimą. Apie šio garbingo partizanų vado gyvenimą, Laisvės kovų svarbą, atminimo įamžinimą kalbėjo Seimo nariai Laurynas Kasčiūnas, Arūnas Gumuliauskas ir Emanuelis Zingeris, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė, Varėnos rajono savivaldybės meras, istorikas Algis Kašėta, Lazdijų rajono meras Artūras Margelis.
  Minėjimo pabaigoje Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos mokiniai susirinkusiesiems parodė spektaklį „Ateinu iš kančios ir skausmo pakilęs“. Jaunuoliai meniškai ir jautriai įprasmino partizanų vado, mokytojo, patrioto, kovotojo, gyvenimą ir laisvę mylinčio žmogaus asmenybę.

  Gintaras LUČINSKAS
  Nuotrauka autoriaus

   

  Ukmergės filialo susirinkimas

  Vasario pabaigoje ir kovo pradžioje visoje Lietuvoje vyksta LPKTS filialų ataskaitiniai rinkiminiai susirinkimai. Vasario 24 dieną įvyko ir mūsų, Ukmergės filialo, susirinkimas.
  Į svečius atvyko Ukmergės rajono meras Rolandas Janickas, LPKTS valdybos narė, Kauno filialo valdybos pirmininko pavaduotoja Jūratė Antulevičienė, Vaclovas Sakalauskas ir kiti, Širvintų rajono filialo valdybos pirmininkė, rajono vicemerė Irena Vasiliauskienė, Ukmergės neįgaliųjų sąjungos pirmininkė Dalia Unikienė, Ukmergės miesto bendruomenės pirmininkas, Santarvės fondo įkūrėjas Julius Kazėnas ir kitų organizacijų atstovai.
  Pasikvietėme į savo renginį LPKTS Alytaus filialo tremtinius bei jų puikų chorą „Atmintis“. Jis ir pradėjo mūsų susirinkimą, padainuodamas gražių dainų. Alytaus filialo pirmininkė Stasė Tamašauskienė, tardama sveikinimo žodžius, įteikė dzūkiškos duonos kepalą mūsų filialo pirmininkei.
  LPKTS Ukmergės filialo valdybos pirmininkė Aldona Kalesnikienė pateikė įdomią, gausiai iliustruotą skaidrėmis 2016–2017 metų veiklos ataskaitą. Revizijos komisijos išsamią ataskaitą pristatė Revizijos komisijos pirmininkė Janina Vanagienė.
  Sveikinimo žodžius tarė Ukmergės rajono meras Rolandas Janickas, LPKTS Kauno filialo valdybos pirmininko pavaduotoja Jūratė Antulevičienė, pabrėždama, kad stebisi Ukmergės mero rūpesčiu tremtiniais, jų darbais bei projektais. Savo eilėmis susirinkusius pasveikino poetė, LPKTS narė Zuzana Stunžėnienė.
  Buvo renkama filialo valdyba ir Revizijos komisija. Į valdybą išrinkti Vaclovas Kalesnikas, Nijolė Kertenienė, Regina Giedraitienė, Aldona Kalesnikienė, Aleksandras Gražys, Vidmantas Leščius, Dana Darulienė, Ričardas Šeibokas, Tamara Reingardtienė. Į Revizijos komisiją – Janina Vanagienė, Julė Gilvidienė, Marija Šeibokienė.
  Labai malonu, kad LPKTS Ukmergės filialo gretas papildė net 15 ukmergiškių. Mūsų filialo valdybos narys Ričardas Šeibokas apdovanotas 3-iojo, Danutė Šeikienė 2-ojo laipsnio LPKTS žymeniu „Už nuopelnus Lietuvai“, Antanas Mažeikis apdovanotas padėkos raštu, o mūsų filialo narė Danaida Mikalajūnienė istorine Lietuvos vėliava iš Ukmergės miesto bendruomenės pirmininko rankų.
  Po visų sveikinimų ir diskusijų koncertavo Ukmergės kultūros centro mišrus choras „Tremtinys“. Toliau linksmino ir kvietė kartu šokti ir dainuoti kultūros centro folklorinis ansamblis „Piniava“.

  Tamara REINGARDTIENĖ

   

  Žulpų šeimos likimas

  Mažeikių miesto pakraštyje, buvusio Troškučių kaimo gražioje sodyboje, gyvena buvusi tremtinė Danutė Žulpaitė-Puidokienė. Aplink namą ošia išlakios pušys. Šalia sodybos du meniški kryžiai, pastatyti Danutės sesers Pranutės ir brolio kunigo Romualdo, menantys buvusią Žulpų giminės vietą.

  Gyvena Danutė su jau vežimėlyje sėdinčiu mylimu Kostu. Kartu gyvena duktė Virginija ir žentas Rimantas. Jie laikinai išvykę į Norvegiją. Puidokų sūnaus Raimondo šeima yra Mažeikiuose. Pats Raimondas vairuoja mašinas Europos keliais.
  Guvi sodybos šeimininkė prisėda šalia Kosto, pasideda nuotraukų albumą ir pasineria į tolimus jaunystės prisiminimus. Jos ramus pasakojimas tarsi upelio čiurlenimas per akmenis ir slenksčius nuvilnija per tipišką vienos iš daugybės žemaičių ūkininkų šeimos tragišką likimą.
  Danutės mama Rozalija Januškaitė, gimusi 1898 metais Čekių kaime, Viekšnių valsčiuje, kilusi iš garsios Gedimino palikuonių giminės. Danutės senelės Uršulės brolis Jonas Gediminas Klausutis Beržanskis dar caro laikais dokumentais buvo pripažintas, jog Beržanskių giminė kilusi iš didžiojo kunigaikščio Gedimino dinastijos.
  Danutės mama Rozalija iš gausios penkių brolių ir keturių seserų šeimos, 1919 metais, būdama 20-ies, nutekėjo už 24 metų Juozo Žulpos į Troškučių kaimo 50 hektarų ūkį.
  Būdami darbštūs, pasistatė trobesius, ir jau 1930 metais jų sodyboje įsikūrė pradinė Troškučių kaimo mokykla. Augo Žulpų vaikai, pagal jėgas padėdami ūkio darbuose tėvams ir samdiniams. Prie stalo kartu su samdiniais sėsdavo septyni sūnūs ir keturios dukterys.
  Per pirmąją sovietų okupaciją 1940 metais šeima išliko nepaliesta. Vokietmečiu jų ūkyje buvo apgyvendinta iš Rusijos atgabenta gausi pabėgėlių rusų šeima. Užteko duonos ir jiems. Tiktai sovietams grįžus, jie už tai nepadėkojo...
  1944 metų rudenį, artėjant frontui ir kylant bolševikų grėsmei, sūnus Vytautas traukėsi į Vakarus. Deja, nesėkmingai. Jų laivą, išplaukusį iš Liepojos uosto, perėmė sovietai, ir Vytautas pateko į filtracijos lagerį. Mažeikių NKVD tampė motiną, kvosdami, kur dingo jos sūnus. Grįžusį iš filtracijos lagerių Vytautą bandė užverbuoti, jis pabėgo į Kuršėnus.
  Žulpų ūkį apkrovė pyliavomis ir kontribucijomis. Kalnėnų kaimo aktyvistas Volkovas su naganu rankoje išbuožino ūkį: atėmė arklius, karves ir kiaules, išvežė grūdus, paliko tik vieną arklį, karvę ir vištas.
  Kartą į namus atėjo aukštas nepažįstamas vyriškis ir liepė motinai pasirašyti, kad „dirbs jiems ir gyvens gerai“. Motina atsakė, jog išdavikė nebuvo ir nebus. (...)

  Albertas RUGINIS
  Nuotraukoje - Žulpų giminė
  Visą straipsnį skaitykite „Tremtinyje“ Nr. 11 (1273)

   

  Bevardžiai knygnešiai

  Iškilmingai į 2018-osius įžengė Lietuva. Trispalvės, jaudulys, Nepriklausomybės Akto signatarų darbai, atrastas ir Lietuvai parodytas prof. Liudo Mažylio aktas byloja apie šimtametę, daugiau – tūkstantmetę mūsų laisvės, mūsų nepriklausomybės kelio istoriją.
  Išsaugoti pirmieji ženklai su Vyčiu, pirmieji žemėlapiai, pranešę pasauliui apie Lietuvą ir lietuvius.
  Kas mes būtume be savo istorijos, be žmonių, išsaugojusių dokumentus?
  Tikras kultūrininkas, rezistencinio paveldo „Atmintis“ įkūrėjas, XXVII knygos mėgėjų draugijos narys Domas Akstinas ir Snieguolė Jurskytė pasidalijo vienu iš savo kolekcijoje saugomu dokumentu. Kitaip nepavadinsi, nes knyga pavadinta „Nelaisvėje gimęs kūdikis“ turi neįtikėtiną istoriją.
  Tai dokumentas apie Kazachstane įkalintų lietuvių Vasario 16-osios minėjimą. 44 kalinių mintys, eiliuota forma parašyti laiškeliai, skirti „lietuvaitėms, kovos sesėms“. Suposmuotos mintys liudija margaspalvę kalinių sudėtį – nuo universitetinio išsilavinimo iki pradžiamokslių, tačiau nepalūžusių, ištikimų Lietuvos laisvei. Pačiu slapčiausiu būdu iš įvairių įkalinimo vietų surinkti laiškai pasiekė kankinamas lietuves kalines. Knygos turinys – jausmai ir žodžiai į Sibirą ištremtų lietuvių, kurie Tėvynę Lietuvą iškelia aukščiau už savas kančias, pavojus, ilgesį, net už gyvybę... Tai lyg ir nematomas, bet stipriai jaučiamas ryšys su pavergta Lietuva ir nekaltais, daug iškentėjusiais broliais Sibire... Kiek Sibiro kankinių išliko iki šiol gyvų? Gal nedaug. Tačiau jų mintys knygoje žėri vilties šviesa. 
  Tai nepalūžusių širdžių kovotojai, laisvės kovą tęsę Sibiro tremtyje, kalėjimuose ir koncentracijos stovyklose. Į šiuos vyrų kalinių, buvusių partizaninių kovų dalyvių laiškus „lietuvaitėms, kovos sesėms“ savo atsakyme moterys atrašė: „Tėvyne Lietuva, Tu mums viena, nepakeičiama ir šventa... Tave mylime kaip Motiną... Tu mums esi ir būsi brangesnė už auksą, deimantus ir žemčiūgus“.
  1955 metų vasario 16 dieną parašytus suposmuotus linkėjimus jie sudėjo į šiaudeliais ornamentuotą albumėlį. Iš Kazachstano kalėjimo bevardžiai knygnešiai šį rinkinį po 25 metų pasiuntė į Vakarus. Kaip ji atsirado laisvajame pasaulyje? Kas gali paliudyti sudėtingą kelią nuo rankraščio iki Užatlantės? Kun. Kazimieras Pugevičius, Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikų leidėjas, nežinomu keliu gavo iš Sibiro nepaprastą rankraštį. Su Gintės Damušytės ir Mariam Skabeikis pagalba tekstai išversti į anglų kalbą, įžangą parašė Juozas Kojelis.
  Kaip gimė ši knyga? 1981 metais JAV pasiekė dokumentas, kurį 1982 metais Lietuvių Religinė Šalpa kalifornietės, Antano Brazausko našlės Sofijos Brazauskienės lėšomis išleido šią unikalią, vienintelę tokio pobūdžio knygą. Apie šios knygos pasirodymą straipsnyje „Mylėk Tėvynę ne žodžiais, bet darbais“ (1982, vasario 19, Nr. 7, Darbininkas) rašė Alė Rūta. 
  Knygnešystė – tai išimtinis reiškinys tautų istorijoje. Be lietuvių, jokia kita tauta nėra turėjusi knygnešių nė paties šio žodžio savo žodyne. Todėl taip sunku mums išaiškinti kitataučiams, kas yra knygnešys, ar išversti šį žodį į kitas kalbas.
  O ji Kovo 16-ąją kasmet minima ne tik Lietuvoje, bet ir išeivijoje.
  Už šio straipsnio atsiradimą reikia dėkoti Domui Akstinui, daugelį metų atidavusiam knygų leidybai, buvusiam pogrindžio spaustuvės „ab“ bendradarbiui, JAV veikiančio „Į Laisvę“ fondo talkininkui ir knygų platintojui, surengusiam ne vieną parodą Kaune, gimtuosiuose Druskininkuose, talkinusiam tvarkant Marijonų biblioteką.

  Dalia POŠKIENĖ