„Tremtinys“

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos savaitraštis
Leidžiamas nuo 1988 m. spalio 28d.

Archyvas

Nr. 41 (1302) 2018 m. lapkričio 9 d.

Projektus „Lietuvos Laisvės kovų, tremties ir tautos netekčių atspindžiai“ ir „Istorija be „baltų dėmių“ remia

 

 

Užsiprenumeruokite „Tremtinį“

Prenumerata priimama bet kuriame „Lietuvos pašto“ ar „Pay Post“ skyriuje, per „Lietuvos pašto“ laiškininką, paskambinus informacijos tel. 8 700 55 400, internetu www.prenumeruok.lt.
Prenumeratos indeksas 0117.
Kaina:
    1 mėn. –   2,65 Eur,
    3 mėn. –   7,96 Eur,
    6 mėn. – 15,91 Eur,
  12 mėn. -- 32,13 Eur.

    Dėkojame skaitytojams

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Savaitraščio „Tremtinys“ redakcija, II a., 5 kab.
LPKTS būstinė, Laisvės al. 39, 44309 Kaunas
Tel. (8 37) 323 204;
redakcijos el.paštas tremtinys.redakcija@gmail.com

 • Atminties terminalas jau veikia Anykščiuose

   

  Spalio pabaigoje Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Anykščių filialo narių kvietimu LPKTS pirmininkas dr. Gvidas Rutkauskas lankėsi Anykščiuose. Susitikimas vyko Anykščių rajono savivaldybės mero Kęstučio Tubio kabinete. Filialo tremtiniai kartu su jų pirmininke Prima Petryliene ir savivaldybės administracijos vadovais džiaugėsi įgyvendintu projektu – atminties terminalo-informacinio stendo pristatymu visuomenei.

  Idėja kilo maždaug prieš metus, kai vieno susitikimo metu tremtiniai ir meras K. Tubis svarstė, kaip deramai įamžinti kovojusių ir žuvusių Anykščių krašte partizanų atminimą. Kaip sutalpinti visų partizanų, ryšininkų, rėmėjų pavardes, įvardinti žūties vietas viename granito paminkle?
  „Labai ilgai ieškojome sprendimo būdų, kaip įdomiai, nuolat atnaujinant informaciją sukurti atminties terminalą, pritaikyti prie vietos ir svarbiausia, kad būtų visiškai saugus, – pasakojo projekto atsiradimo istoriją meras K. Tubis. – Sudėtinga buvo suderinti ir techninius parametrus: ir elektra, ir tinkama vieta, ir informaciją surinkti, ir kad nesunkiai būtų galima valdyti“.
  Anykščių filialo tremtiniai labai dėkingi istorikui Gintarui Vaičiūnui, kuris 20 metų renka Anykščių krašto istoriją. „Terminale informacija perteikta iš partizanų knygų, čia galima rasti apie 80 partizanų žūties vietų. Informacija bus papildoma. Ateityje ketinama ir savanorius pagal kilimo vietą sudėti“, – kalbėjo G. Vaičiūnas.
  LPKTS pirmininkas Gvidas Rutkauskas, sveikindamas šią naujovišką elektroninę iniciatyvą, sakė, kad tai, ko gero, pirmas toks sumanymas Lietuvoje ir iš Anykščių galėtų pasimokyti ir kitos savivaldybės. Anykščių filialo pirmininkė P. Petrylienė labai džiaugėsi, kad meras išgirdo šį tremtinių norą – įamžinti žuvusių Laisvės kovotojų atminimą – ir jį įgyvendino. „Mūsų meras pažadais nesišvaisto“, – pasakodama apie gražų tremtinių bendradarbiavimą su miesto meru kalbėjo P. Petrylienė.
  Atminties terminalas įrengtas centrinėje miesto gatvėje, skverelyje, šalia informacijos centro. Tad puikiai yra matomas ir lengvai prieinamas tiek atvykusiam turistui pasigrožėti Anykščių kraštu, tiek norinčiam žinias patikslinti vietos gyventojui ar smalsiam moksleiviui. Kelių mygtukų paspaudimu – jums krašto istorija su skaudžiais įvykiais, partizanų nuotraukomis, jį žūties vietomis ir kitais duomenimis kaip ant delno.
  Per Anykščių krašto istoriją atskleidžiama Lietuvos istorija.

   

  „Tremtinio“ inf.

   

  Šiaulių filialas minėjo įkūrimo 30-metį

  Spalio 25 dieną Šiaulių P. Višinskio viešojoje bibliotekoje buvę tremtiniai šventė LPKTS Šiaulių filialo įkūrimo 30-metį, taip pat paminėjo Pagyvenusių žmonių dieną, nepamiršo ir Konstitucijos dienos. Į šventę atvyko svečiai: LPKTS Telšių, Joniškio filialų atstovai, Šiaulių miesto meras Artūras Visockas, TS-LKD Šiaulių skyriaus partijos pirmininkas Jonas Bartkus, Šiaulių „Aušros“ muziejaus atstovė, Šiaulių Didždvario gimnazijos moksleivės.

  Šventė prasidėjo Vinco Kudirkos „Tautiška giesme“, kurią atliko choras „Dagilėlis“ kartu su Šiaulių kultūros centro choru „Tremtinys“. Po tylos minutės ir svečių sveikinimo kalbų, Šiaulių filialo pirmininkė trumpai apžvelgė 30 metų filialo veiklą. P.Višinskio bibliotekos darbuotoja N. Kasparavičienė apžvelgė 1941–1991 metų įvykiams atidengtas atminimo lentas, tremtinių pastatytus paminklus, LPKTS Šiaulių filialo ir LPKTB Šiaulių skyriaus narių išleistas knygas. Pažiūrėjome keliolikos minučių filmuką, kuriame užfiksuotos istorinės akimirkos – 1988 metais „Tremtinio“ klubo nariai vaidino V. Cinausko „Poviliuką“.
  Renginio pabaigoje E. Buitvydienė paskaitė šv. T. Avilietės senstančio žmogaus maldą. Visos šventės metu skambėjo „Dagilėlio“ ir „Tremtinio“ chorų atliekami kūriniai. Visiems sugiedojus Maironio „Lietuva, brangi“, susirinkusieji šiltai bendravo, dalijosi prisiminimais.
  Ačiū visiems, padėjusiems surengti renginį, svečiams, dalyviams. Ačiū LPKTS už renginio dalinį finansavimą iš SADM projekto „Esame stiprūs, reikalingi ir vieningi“.

  Valerija JOKUBAUSKIENĖ
  Eduardo Manovo nuotraukos

   

   

  LPKTS Jurbarko filialas minėjo įkūrimo 30-metį

  Šiai progai įprasminti spalio 26 dieną buvę politiniai kaliniai ir tremtiniai kartu su Jurbarko rajono savivaldybės admininistracija, visuomenės atstovais Jurbarko parke, netoli paminklo, skirto knygnešių kelių per Jurbarko rajoną atminimui, pasodino ąžuoliuką, kurį padovanojo buvęs Pašvenčio girininkas Antanas Plienaitis.

  Aplankėme kapus, padėjome gėlių ant tremtinių, partizanų, politinių kalinių kapų, uždegėme atminimo žvakutes, pasimeldėme, tylos minute pagerbėme jų atminimą.
  Ar suskaičiuosi, Lietuva, visus tokius nežinomus, nepašventintus kapus? Daug mūsų brolių ir seserų iškeliavo Amžinybėn. Mes juntame, jog išeina dalis mūsų pačių ir kad dalis išėjusiųjų tebegyvena mumyse...
  Filialo 30-mečio minėjimas tęsėsi spalio 27 dieną. Po šv. Mišių Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčioje visi rinkosi į Jurbarko rajono savivaldybės viešąją biblioteką. Čia sugiedojo Lietuvos valstybės himną, tylos minute pagerbė Amžinybėn iškeliavusius tremtinius. Susirinkusieji stebėjo Jurbarko kultūros centro K. Glinskio teatro (vad . D. Samienė) aktorių pasirodymą, klausėsi jų atliekamų partizanų dainų. Po spektaklio vyko LPKTS valdybos pirmininkės pavaduotojo Edvardo Strončiko sukurto filmo, skirto LPKTS Jurbarko filialo 30-mečiui, peržiūra.
  Buvusius politinius kalinius ir tremtinius sveikino LPKTS valdybos pirmininkės pavaduotojas Edvardas Strončikas, LPKTS Jurbarko filialo valdybos pirmininkė Irina Pažereckienė, LR seimo narys Ričardas Juška, Jurbarko savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, savivaldybės admininistracijos direktorės pavaduotojas Darius Juodaitis, Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Rosida Kalinauskienė. Savivaldybės padėkos raštus meras įteikė LPKTS valdybos pirmininkės pavaduotojui Edvardui Strončikui – už atliekamą didelį organizacinį darbą LPKT sąjungoje, filmo „Kelias iš tremties“, įprasminančio skaudžią tautos istoriją, sukūrimą; LPKTS Jurbarko filialo valdybos pirmininkei Irinai Pažereckienei – už dvasios stiprybę, principingumą, aktyvią ilgametę veiklą, įprasminant Lietuvos laisvės kovų, trėmimų istoriją; Marijai Elenai Tautkuvienei – už ilgametę kultūrinę veiklą, vadovaujant kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių chorui „Versmė“, už pokario ir tremties dainų atgaivinimą; Danutei Budrytei-Samienei – už aktyvią kultūrinę veiklą, įprasminant skaudžią Lietuvos laisvės kovų, tremčių istoriją.
  LPKTS Jurbarko filialo 30-mečio renginyje LPKTS 2-ojo laipsnio žymeniu „Už nuopelnus Lietuvai“ apdovanota LPKTS Jurbarko filialo pirmininkė Irina Pažereckienė, viena iš LPKTS Jurbarko filialo steigėjų, kraštotyrininkė Regina Kliukienė; 3-iojo laipsnio žymeniu – rašytoja Ema Dovydaitienė. LPKTS padėkos raštai įteikti aktyviems Jurbarko filialo nariams bei rėmėjams.

  Angelina VENIULIENĖ

   

  Uždek žvakutę savo krašto partizanams

   

  Kaip ir kasmet, jau bemaž šešti metai, artėjant Vėlinėms visoje Lietuvoje organizuojama akcija „Uždek žvakutę savo krašto partizanams“. Šiemet ir vėl kapines, miškus, laukus nušvietė atminimo žvakelių liepsna.
  Kaip sakė šias akcijas organizuojanti savo gimtojoje Zanavykijoje (Šakių rajone) ir Kauno mieste LPKTS valdybos pirmininkė Rasa Duobaitė-Bumbulienė: „Jau dabar matome šios iniciatyvos organizavimo rezultatus – lapkričio 1-ąją lankant artimųjų kapus teko pervažiuoti didelę dalį šalies, grįžtant jau sutemus prie visų man žinomų Laisvės kovotojų žūties vietų Tauragės miškuose degė žvakelės. Šios akcijos tikslas niekada nebuvo masiškumas, nesvarbu, kiek žmonių susirenka, svarbu, jog ant Laisvės kovotojų kapų degtų atminimo liepsnelės, liudijančios, jog jų auka neliko pamiršta. Daugelis partizanų žuvo labai jauni, nesukūrę šeimų, nesusilaukę vaikų, tad tik mes – patriotiškai nusiteikę piliečiai – galime juos pagerbti. Džiaugiuosi ir dėkoju visiems, tokias ir panašias pagerbimo akcijas vykdantiems.“
  Spalio 29-osios popietė gąsdino žvarbiu oru ir lietumi, tačiau prie paminklo „Žuvusių už Lietuvos laisvę motinoms“ Kauno senosiose kapinėse susirinko nemažas būrys LPKTS narių, aktyvių miestelėnų ir jaunimo. Ypač džiugu, jog prisijungė jaunieji skautai. Vėliau susirinkusieji aplankė kryžių tremtiniams E. Fryko gatvėje, nuo kurio atsiveria panorama į Kauno geležinkelio stoties bėgius, kur stovėdami artimieji palydėjo tremiamuosius, taip išvengdami grėsmės sau. O paskutinė stotelė – paminklas Adolfo Ramanausko-Vanago suėmimo vietoje. Tenka apgailestauti, jog artėjant mirusiųjų pagerbimo dienai visos šios vietos nebuvo tinkamai sutvarkytos, nors ir yra pačiame mieste, tad susirinkusieji atliko ir šį darbą.
  Lapkričio 3-iosios rytą zanavykai rinkosi Šakių kapinėse prie tremtinių memorialo. Kaip ir kasmet, renginyje dalyvavo LR Seimo nariai Irena Haase, Laurynas Kasčiūnas, prisijungė Lietuvos šaulių sąjungos nariai bei Krašto apsaugos savanorių pajėgos. Ekipažai pasklido į skirtingas rajono puses, kad būtų aplankytos visos žinomos vietos, ir dienomis, kai kapinės skęsta gėlių bei žvakių jūroje, neliktų vietų, kur tamsu ir tuščia, nors ten ilsisi mūsų tautos didvyriai.

   

  „Tremtinio“ inf.