Kontaktai

Būstinė:
Laisvės al.39, 44309 Kaunas, Lietuvos Respublika, tel. faksas: (8 37) 323 214
El. paštas: lpkts@lpkts.lt
LPKTS atsakingosios sekretorės Onos Aldonos Tamošaitienės sekretoriatas@lpkts.lt
TS-LKD Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pktf@lpkts.lt

Bendraukime: https://www.facebook.com/LPKTS

Ats./sąsk. AB "SEB", Nr. LT18 70440600 0425 8365.


                        
Sąjungos pirmininkas                       Valdybos pirmininkė                          Tarybos pirmininkė
Gvidas RUTKAUSKAS                    Rasa DUOBAITĖ-                             Vincė Vaidevutė
                                                          
BUMBULIENĖ                                  MARGEVIČIENĖ
Tel. (8 37) 323214, 8 614 29500   Tel. (8 37) 323214, 8 614 85117          Tel. 8 688 72422        
gvidas.raudondvaris@gmail.com   tremtinys.lpkts@gmail.com    vince.margeviciene@gmail.com
                                                     rasa.duobaite@gmail.com

               


LPKTS pirmininko pavaduotojai

Zenonas ČERKAUSKAS (Klaipėda)
Tel. (8 46) 490 122, 8 652 21169,
El. paštas: zenonas.cerkauskas@gmail.com

Juozas YLA (Kaunas)
Tel. 8 687 55 498,
El. paštas: 
juozasy@gmail.com

Loreta KALNIKAITĖ (Šilalė)
Tel. 8 698 74 182,
El. paštas kalnikaiteloreta2@gmail.com

Petras MUSTEIKIS (Vilnius)
Tel. 8 612 78 166,
El. paštas pmusteikis@gmail.com

Regina TAMOŠAUSKIENĖ (Šilutė)
Tel. 8 673 16 400,
El.paštas r.tamosauskiene@gmail.com

Gediminas UOGINTAS (Vilnius)
Tel. 8 654 73883,
El. paštas: g.uogintas@gmail.com

LPKTS Garbės pirmininkai

                                         

           LPKTS Garbės                              LPKTS Garbės                             LPKTS Garbės 
              pirmininkas                                    pirmininkas                                  pirmininkas
        Balys GAJAUSKAS                          Antanas LUKŠA                       Povilas JAKUČIONIS
                                                                                            

 

LPKTS valdyba

Pirmininkė

Rasa DUOBAITĖ-BUMBULIENĖ
Tel. (8 37) 323 214 d., 8 614 85 117,
El. paštas: tremtinys.lpkts@gmail.comrasa.duobaite@gmail.com

Pavaduotojai:

Ona Aldona TAMOŠAITIENĖ
Tel. (8 37) 321 469 d., 8 687 27 481
El. paštas: ona-aldona@hotmail.com, sekretoriatas@lpkts.lt

Edvardas STRONČIKAS
Tel. 8 610 19 190
El. paštas: e.stroncikas@gmail.com

Nariai:

1. Jūratė ANTULEVIČIENĖ (Kaunas)
Tel. 8 682 43 950,
El. paštas: bakjura@gmail.com

2. Vaidas BANYS (Kėdainiai)
Tel. (8 347) 30 249,
El. paštas: vaidas.banys@gmail.com 

3. Algis ČEPONIS (Panevėžys)
Tel. 8 658 00 220,
El. paštas: algis.cepo@gmail.com

4. Zenonas ČERKAUSKAS (Klaipėda)
Tel. 8 652 21 169
El. paštas: zenonas.cerkauskas@gmail.com, Klaipėda

5. Vilhelm HAASE (Šakiai)
Tel. 8 686 94 569
El. paštas: vilhelm.haase@gmail.com

6. Juozas YLA (Kaunas)
Tel. 8 687 55 498,
El. paštas: juozasy@gmail.com

7. Povilas JAKUČIONIS (Vilnius)
Tel. 8 699 05 552,
El. paštas: povilasjaku86@gmail.com

8. Donatas JANKAUSKAS (Kauno r.)
Tel. 8 613 63 002
El. paštas: donjankauskas2016@gmail.com

9. Valerija JOKUBAUSKIENĖ (Šiauliai)
Tel. 8 682 46 651
El. paštas: jovalerija@gmail.com

10. Aldona KALESNIKIENĖ (Ukmergė)
Tel. 8 684 40 926
El. paštas: a.kalesnikiene@hotmail.com

11. Loreta KALNIKAITĖ (Šilalė)
Tel. 8 698 74 182
El. paštas: kalnikaiteloreta2@gmail.com

12. Birutė KAŽEMĖKAITĖ (Marijampolė)
Tel. 8 686 35 398
El. paštas: kabirute09@gmail.com

13. Vince Vaidevutė MARGEVIČIENĖ (Kaunas)
Tel. 8 688 71 422
El. paštas: vince.margeviciene@gmail.com

14. Pranciškus Vytautas MICKUS (Klaipėda)
Tel. 8 687 60 123
El. paštas: vytautas.pranciskus@gmail.com

15. Petras MUSTEIKIS (Vilnius)
Tel. 8 612 78 166
El. paštas: pmusteikis@gmail.com

16. Prima PETRYLIENĖ (Anykščiai)
Tel. 8 622 56 222
El. paštas: priman100@gmail.com

17. Gediminas UOGINTAS (Vilnius)
Tel. 8 654 73 883,
El. paštas: g.uogintas@gmail.com

 

LPKTS taryba

Pirmininkė

Vincė Vaidevutė MARGEVIČIENĖ
Tel. 8 688 72 422
El. paštas: vince.margeviciene@gmail.com

Pirmininko pavaduotojai:

Arūnas BARBŠYS (Klaipėda)
Tel. 8 686 55 803
El. paštas arunas.barbsys@gmail.com

Aldona KALESNIKIENĖ (Ukmergė)
Tel. 8 684 40 926
El. paštas a.kalesnikiene@hotmail.com,

Nariai:

1. Rimantas AUSMANAS (Kaunas)
Tel. 8 600 45 490
El. paštas rimantas.ausmanas@gmail.com

2. Algirdas BLAŽYS (Panevėžys)
Tel. 8 680 83 527
El. paštas a.blazys@elekta.lt

3. Juozas GAIDELIS (Kaunas)
Tel. 8 600 16 586
El. paštas juozas.g383@gmail.com

4. Raimundė GEČIENĖ (Šilalė)
Tel. 8 686 04 461

5. Algirdas GENYS (Jurbarkas)
Tel. 8 610 37 731
El. paštas genys.algirdas@gmail.com

6. Aleksandras GRAŽYS (Ukmergė)
Tel. 8 656 53 120
El. paštas: kelrodis@gmail.com

7. Petras GVAZDAUSKAS (Vilnius)
Tel. (8 5) 247 1679 n., 8 613 83 047
El. paštas: petras.gva@gmail.com

8. Genovaitė JEVDOKIMOVA (Kaunas)
Tel. (8 37) 725 655
El. paštas: genovaije@gmail.com

9. Vytautas JUOZAPAITIS (Vilnius)
El. paštas vytautas.juozapaitis@lrs.lt

10. Gerimantas KAKLAUSKAS (Anykščiai)
Tel. 8 614 47831, el. paštas: TIKASS1@yahoo.com

11. Audronė KAMINSKIENĖ (Kaunas)
Tel. 8 616 97 199
El. paštas audrakam@gmail.com

12. Regina KAZLAUSKIENĖ (Kaunas)
Tel. 8 601 81 198
El. paštas reginakaz.56@gmail.com

13. Valentinas KEMEŠIS ( Šiauliai)
Tel. 8 612 36 627, 8 41 438 220
El. paštas: valentinas37@mail.ru

14. Jadvyga KORSAKIENĖ (Pakruojis)
Tel. 8 616 94 453
El. paštas jadvyga.korsakiene@gmail.com

15. Aldona LEONAVIČIENĖ (Kaunas)
Tel. 8 688 51 841
El. paštas sermuksnelis@gmail.com

16. Eduardas MANOVAS (Šiauliai)
Tel. 8 670 00 531
El. paštas: azolas10@gmail.com, manovas_@mail.ru

17. Raimondas PANKEVIČIUS (Panevėžys)
Tel. 8 659 66 123
El. paštas raimondas.pankevicius@gmail.com

18. Junelė PŪRIENĖ (Kaunas)
Tel. 8 603 11 357
El. paštas: puriene.j@gmail.com

19. Antanas RAŠINSKAS (Šilalė)
Tel. 8 670 01 604

20. Tamara REIGARDIENĖ (Ukmergė)
Tel. 8 605 62 214

21. Stasė TAMAŠAUSKIENĖ (Alytus)
Tel. 8 694 07 641
El. paštas ezuolegele1@gmail.com

22. Česlovas URBELIS (Kėdainiai)

23. Irena VAIŠNORIENĖ (Radviliškis)
Tel. 8 611 38 162

24. Andrius VYŠNIAUSKAS
Tel. 8 612 01 233
El. paštas andriusvysniauskas@gmail.com

 

Apskričių koordinatoriai

1. Alytaus
Filialai: Alytaus, Druskininkų, Lazdijų, Varėnos
Koordinatorius Romualdas POŽĖRA
Tel. 8 614 44 014

2. Kauno
Filialai: Kauno, Domeikavos, Garliavos, Jonavos, Kaišiadorių, Kėdainių, Prienų, Raseinių, Vilkijos
Koordinatorius Vladas SUNGAILA
Tel. 8 612 02 792
El. paštas: sungailavladas@gmail.com

3. Klaipėdos
Filialai: Klaipėdos, Klaipėdos r., Kretingos, Palangos, Skuodo, Šilutės
Koordinatorius Jurgis Mykolas ENDZIULAITIS
Tel. 8 620 30 117
El. paštas: e.jurgis@gmail.com

4. Marijampolės
Filialai: Kazlų Rūdos, Marijampolės, Šakių, Vilkaviškio
Koordinatorė Birutė KAŽEMĖKAITĖ
Tel.  8 686 35 398
El. paštas: kabirute09@gmail.com

5. Panevėžio
Filialai: Biržų, Kupiškio, Panevėžio, Pasvalio, Rokiškio
Koordinatorius Algis ČEPONIS
Tel. 8 658 00 220
El. paštas: algis.cepo@gmail.com

6. Šiaulių
Filialai: Joniškio, Kuršėnų, Naujosios Akmenės, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių
Koordinatorius Tomas PETREIKIS
Tel. 8 682 49 828
El. paštas:p.tomas.t@gmail.com

7. Tauragės
Filialai: Jurbarko, Šilalės, Tauragės
Koordinatorius Vidas ČEREŠKEVIČIUS
Tel. 8 699 19 812
El. paštas: vidanausediene.bs@gmail.com

8. Utenos
Filialai: Anykščių, Dusetų, Molėtų, Utenos, Zarasų
Koordinatorė Gerimantas KAKLAUSKAS
Tel. 8 614 47 831
El. paštas: TIKASS1@ yahoo.com

9. Vilniaus
Filialai: Grigiškių, Elektrėnų, Lentvario, Šalčininkų, Širvintų, Ignalinos, Švenčionių, Trakų, Ukmergės
Koordinatorius Vaclovas SOCEVIČIUS
Tel. 8 686 19 301
El. paštas vaclovas.soc@gmail.com

 

Komisijos

Revizijos komisija
 

Pirmininkas:
Vaclovas SPRAUNIS (Kaunas)
Tel. (8 37) 453 667 n., 8 610 48 585

Nariai:

Zigmas BARTKUS (Alytus)
Tel. 8 610 80 896, 8 315 33432

Regina KAZLAUSKIENĖ (Kaunas)
Tel. 8 601 81 198,
El. paštas regina@gmail.com

Lilija KUTRAITĖ (Panevėžys)
Tel. 8 674 54 559

Stasė MALINAUSKIENĖ (Vilnius)
Tel. (8 5) 277 1618
El. paštas malinauskiene@gmail.com

 

Procedūrų ir etikos komisija

Pirmininkė:
Eugenija BUITVYDIENĖ (Šiauliai)
Tel. 8 684 95 607

Nariai:

Petrutė KRIČINIENĖ (Alytus)
Tel. 8 612 24 655

Ona KUSKIENĖ (Šilutė)
Tel. 8 673 36 760

Vanda VERTELKIENĖ (Vilnius)
Tel. 8 650 46 014

Elena VISMANTIENĖ (Šilalė)
Tel. 8 600 15 509

Filialai, valdybų pirmininkai

1. Alytus
Stasė TAMAŠAUSKIENĖ
Tel. 8 694 07 641
El. paštas nijoleminciene@gmail.com
Buveinė S.Dariaus-S.Girėno g. 10, 62137 Alytus
Darbo laikas: trečiadieniais 10–12 val., ketvirtadieniais 14–17 val.
Tel. (8 315) 51 957

2. Anykščiai
Prima PETRYLIENĖ
Tel. 8 622 56 222
El. paštas: priman100@gmail.com
Buveinė Vilniaus g. 13, 29145 Anykščiai
Darbo laikas: ketvirtadieniais 10–15 val.

3. Biržai
Danguolė ŽIŪKIENĖ
Tel. 8 614 27 425
El. paštas: marijad34@gmail.com
Buveinė Karaimų g. 5–4, 41171 Biržai
Tel. (8 450) 36 412
Darbo laikas: pirmadieniais ir ketvirtadieniais 9–14 val.

4. Druskininkai
Gintautas KAZLAUSKAS
Tel. 8 656 08 373
El. paštas: kazlauskasrezmuziejus@gmail.com
Buveinė Vilniaus al. 24, 66119 Druskininkai

5. Domeikava
Irenijus ŠMIDTAS
Tel. 8 620 18 812
El. paštas: irenijussmidtas@walla.com

6. Elektrėnai
Jonas RAMANAUSKAS
Tel. 8 613 39 522
El. paštas: lpkts.elektrenai@gmail.com

7. Garliava
Mindaugas BABONAS
Tel. (8 37) 561 600 n.

8. Grigiškės
Juozas STANĖNAS
Tel. 8 698 87 058
El. paštas juoz@delfi.lt

9. Ignalina
Vytautas GIMŽAUSKAS
Tel. 8 610 02 647
El. paštas: vytautasgmz@gmail.com

10. Jonava
Irena TAMOŠEVIČIENĖ
Tel. 8 678 19 307
Buveinė Žeimių g. 13, 55158 Jonava
Tel. (8 349) 53 724
Darbo laikas: trečiadienį, ketvirtadienį 13–16 val.

11. Joniškis
Julius LUKYS
Tel. 8 687 52 314

12. Jurbarkas
Irina PAŽERECKIENĖ
Tel. 8 643 45 017
El. paštas: irina.tremtiniai@gmail.com
Buveinė Kauno g. 25, 74187 Jurbarkas
Tel. (8 447) 51 311
Darbo laikas: trečiadieniais 10–13 val.

13. Kaišiadorys
Rugilė GRENDAITĖ
Tel. 8 647 42 585
El. paštas: rugilegrendaite@gmail.com
Buveinė Gedimino g. 57, 56121 Kaišiadorys
Darbo laikas: ketvirtadieniais 9–12 val.

14. Kaunas
Vladas SUNGAILA
Tel. 8 612 02 792
El. paštas: sungailavladas@gmail.com
Buveinė Laisvės al. 39, 44309 Kaunas
Tel. (8 37) 323 197
Darbo laikas: pirmadieniais–penktadieniais 10.30–16 val.

15. Kazlų Rūda
Algimantas ČIBIRKA
Tel. 8 611 38 048
El. paštas: nu33kite@yahoo.com
Buveinė Atgimimo g. 8, Kazlų Rūda, 69443 Marijampolės r.
Tel. 8 615 90 228

16. Kėdainiai
Jonas ŠLEŽEVIČIUS
Tel. 8 636 65 905
El. paštas: jonas.slezevicius@gmail.com
Buveinė Didžioji g. 41, 57257 Kėdainiai
Darbo laikas: trečiadieniais 10–13 val.

17. Klaipėdos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga
Pranciškus Vytautas MICKUS
Tel. 8 687 60 123
El. paštas: vytautas.pranciskus@gmail.com
Buveinė Liepų g. 3, 92138 Klaipėda
Tel. (8 46) 493 476
Darbo laikas: antradieniais ir ketvirtadieniais 14–17 val.

18. Klaipėdos rajonas
Jonas KAUSTEKLIS
Tel. 8 615 74 407
El. paštas: j.kausteklis2@gmail.com
Buveinė Žemaitės g. 20, Gargždai, 96124 Klaipėdos r.
Darbo laikas: trečiadieniais 9–12 val.

19. Kretinga
Valerija ŽALIENĖ
Tel. 8 698 75 588
El. paštas: tremtiesdienorastis@gmail.com

20. Kupiškis
Dalia DYRIENĖ
Tel. 8 615 59 855
El.paštas: dalia.dyriene@gmail.com
Buveinė Gedimino g. 36, 40130 Kupiškis
Darbo laikas: antradieniais 9–12 val.

21. Kuršėnai
Marytė ŠADLAUSKIENĖ
Tel. 8 601 11 251
El. paštas: sadlauskienem@gmail.com
Buveinė Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai, 81156 Šiaulių r.
Darbo laikas: trečiadieniais ir šeštadieniais 9–11 val.

22. Lazdijai
Vitas LESKEVIČIUS
Tel. (8 318) 52 284
Buveinė Vytauto g. 11, 67122 Lazdijų r.
Darbo laikas: pirmadieniais–penktadieniais 11–15 val.

23. Lentvaris
Jonas POČEPAVIČIUS
Tel. 8 605 46 475
El. paštas: lokenas@info.lt

24. Marijampolė
Birutė KAŽEMĖKAITĖ
Tel. 8 686 35 398
El. paštas: kabirute09@gmail.com
Buveinė Gedimino g. 10–2, 68306 Marijampolė
Tel. (8 343) 52 775, faksas (8 343) 52 775
El. paštas: lpkts.marijampole@gmail.com
Darbo laikas: trečiadieniais 10–14 val.

25. Mažeikiai (Viekšniai)
Teofilius JANUŠKEVIČIUS
Tel. 8 616 43 961

26. Molėtai
Vytautas VYŠNIAUSKAS
Tel. 8 672 21 037
El. paštas: vytasvys54@gmail.com

27. Naujoji Akmenė
Antanina ŠUKIENĖ
Tel. 8 601 45 169 
El. paštas: vicemere@akmene.lt
Julija Juškienė
Tel. 8 620 45 738

28. Pakruojis
Zita VĖŽIENĖ
Tel. 8 612 35 685
El. paštas: zita.burzaite@zebra.lt
Buveinė Vytauto Didžiojo g. 50–1, 83157 Pakruojis
Darbo laikas: penktadieniais 9–13 val.

29. Palanga
Genovaitė Magdalena VĖLAVIČIENĖ
Tel. (8 460) 53 784, 8 699 95 563
El. paštas: genovaite.magdalena@gmail.com
Buveinė Basanavičiaus g. 21, 00135 Palanga

30. Panevėžys
Algis ČEPONIS
Tel. 8 658 00 220
El. paštas: algis.cepo@gmail.com
Buveinė Savanorių a. 12, 35201 Panevėžys
Tel. (8 45) 466 916
Darbo laikas: penktadieniais 14-16 val.

31. Pasvalys
Antanas SUDAVIČIUS
Tel. (8 451) 51 389, 8 686 30 761
El. paštas: a.sudavicius@pasvalys.lt
Buveinė Vilniaus g. 5, 39146 Pasvalys

32. Prienai
Leonas SAKALAVIČIUS
Tel. 8 618 31 385,
El. paštas: sakalavicius@prienai.lt
Buveinė Basanavičiaus g. 20, 59150 Prienai
Darbo laikas: penktadieniais 9–13 val.

33. Radviliškis
Stasė JANUŠONIENĖ
El. paštas: stase.janusoniene@radviliskis.lt
Buveinė Gedimino g. 9, Radviliškis 
Tel. (8 422) 57 161, (8 422) 54 515, 8 606 87 562
Darbo laikas: ketvirtadieniais 10–14 val.

34. Raseinių rajonas
Dovilė LUKMINAITĖ
Tel. 8 612 04 381 
El. paštas: dovile.lukminaite@gmail.com

35. Rokiškis
Algis KAZULĖNAS
Tel. 8 687 25 214
El. paštas: akazulenas@gmail.com
Buveinė Respublikos g. 94, 42136 Rokiškis
Tel. (8 440) 31 352
Darbo laikas: penktadieniais 13–15 val., šeštadieniais 11–13 val.

36. Skuodas
Gražina RONKAITIENĖ
Tel. 8 600 12 479
El. paštas: rograzina@gmail. com

37. Šakiai
Vilhelm HAASE
Tel. (8 345) 60 362 d., 8 686 94 569
El. paštas. vilhelm.haase@gmail.com
Buveinė Bažnyčios g. 10/12, 71120 Šakiai
Darbo laikas: ketvirtadieniais 9–12 val.

38. Šalčininkai
Marytė JAROŠČIUK
Tel. 8 615 52 527
El. paštas: maryte.jarosciuk@gmail.com

39. Šiauliai
Valerija JOKUBAUSKIENĖ
Tel. 8 682 46 651
El. paštas: jovalerija@gmail.com
Buveinė Žemaitės g. 43, 76339 Šiauliai
Tel. (8 41) 523 904
Darbo laikas: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 11–13 val.

40. Šilalė
Teresė ŪKSIENĖ
Tel. 8 612 41 883
El. paštas: uksiene@gmail.com
Buveinė Basanavičiaus g. 4–12, 75136 Šilalė
Tel. (8 444) 51 659
Darbo laikas: trečiadieniais – 8–12 val.

41. Šilutė
Regina TAMOŠAUSKIENĖ
Tel.8 673 16 400
El. paštas: r.tamosauskiene@gmail.com
Buveinė Lietuvininkų g. 17–402, 99134 Šilutė
Tel. (8 441) 43 320
Darbo laikas: trečiadieniais 10–14 val.

42. Širvintos
Irena VASILIAUSKIENĖ
Tel. 8 615 73 329
El. paštas: vas.irena@gmail.com

43. Švenčionys
Vytautas TAUTVAIŠAS
Tel. (8 387) 52 586, 8 618 85 592
El. paštas: vertimupaslaugos@gmail.com

44. Tauragė
Antanas STANKUS
Tel. 8 699 61 116
El. paštas: a.stankus@svytis.lt
Buveinė Prezidento g. 38, 72241 Tauragė
Tel. (8 446) 61 390
Darbo laikas: ketvirtadieniais 10–16 val.

45. Telšiai
Regina Valerija CHMIELIAUSKIENĖ
Tel. 8 620 67 467
El. paštas: algimantaschmieliauskas@gmail.com
Buveinė Respublikos g. 5, 87130 Telšiai
Darbo laikas: antradieniais 12–14 val.

46. Trakai
Stanislovas MATULIONIS
Tel. 8 685 62 126
El. paštas: senelistrakai@gmail.com

47. Ukmergė
Aldona KALESNIKIENĖ
Tel. 8 684 40 926
El paštas:  a.kalesnikiene@hotmail.com
Buveinė Kauno g. 18–3, 20114 Ukmergė
Darbo laikas: trečiadieniais 11–13 val.

48. Utena
Vincas BLIZNIKAS
Tel. (8 389) 55 652, 8 688 90 429
El. paštas: vbbaisogala3@gmail.com
Buveinė Maironio g. 8, 28142 Utena
Darbo laikas: trečiadieniais 11–14 val.

49. Varėna
Jadvyga AKULAVIČIENĖ
Tel. 8 600 19 285,
El. paštas  abrm.dalia@gmail.com
Buveinė J.Basanavičiaus g. 17, 65189 Varėna
Tel. (8 310) 54 103

50. Vilkaviškis
Algimantas ŠERONAS
Tel. 8 620 21 021
Buveinė Gedimino g. 19, 70147 Vilkaviškis
Darbo laikas: šeštadieniais 9–12 val.

51. Vilkija
Monika SADAUSKAITĖ-POCĖ
Tel. 8 619 61 958
El. paštas monikapoce@gmail.com

52. LPKTS Vilniaus skyrius
Petras GVAZDAUSKAS
Tel. 8 613 83 047
El. paštas: petras.gva@gmail.com
Buveinė Pamėnkalnio g. 23/3, 01113 Vilnius

53. Zarasai
Mindaugas JUREVIČIUS
Tel. 8 680 51 251
El. paštas: zrumai@zarasai.lt

 

LPKTS interneto svetainės administratorė

Vesta Milerienė,
„Tremtinio“ redakcija, II a., 5 kab.
LPKTS būstinė, Laisvės al. 39, Kaunas
Tel. (8 37) 323 204
el.paštas LPKTS.bustine@gmail.com;
redakcijos el.paštas tremtinys.redakcija@gmail.com