Knygynėlis

Čia galite užsisakyti pageidaujamą leidinį. Jums reikia pasirinkti norimas knygas, įsidėti jas į „Krepšelį“, užpildyti užsakymo formą, ir išsiųsti. Mes, gavę Jūsų užsakymą, suskaičiuosime siuntos vertę ir Jums atrašysime. Kai sąskaitą apmokėsite - išsiųsime Jums knygas.

Lietuvos Respublikos Rymo katalikų laiškas Šventajam Tėvui Pijui XII Vatikane. 1947 m. rugsėjis

Lietuvos Respublikos Rymo katalikų laiškas Šventajam Tėvui Pijui XII Vatikane. 1947 m. rugsėjis

LPKTS 2021 metais, pasitinkant svarbias Valstybės nepriklausomybės datas, Juozo Lukšos Daumanto metus, išleido unikalų dokumentą "Lietuvos Respublikos Rymo katalikų laiškas Šventajam Tėvui Pijui XII Vatikane. 1947 m. rugsėjis." Dokumentas spausdinamas pirmą kartą. Išleido Pasaulio lietuvių centro leidykla.

3,00 €

„Gyvoji atmintis liudija“

„Gyvoji atmintis liudija“

Knyga-albumas „Gyvoji atmintis liudija“. LPKTS išleista Knyga apie LPKTS ištakas, istorinės atminties įprasminimą. Pateikiama atnaujinta informacija apie LPKTS filialus, jų indėlį į laisvės kovotojų atminimo įamžinimą. Tekstinėje dalyje apžvelgiama LPKTS istorija, jos kūrėjai. Skaitytojui pateikiami LPKTS filialų inicijuotų ir pastatytų paminklų nuotraukos. Knygoje – paminklų ir nuotraukų autorių rodyklė.
Knygos leidybą parėmė Lietuvių fondas (JAV) ir Lietuvos kultūros taryba (dalinis projekto „Gyvoji atmintis liudija“ finansavimas).
Apimtis 183 p., iliustr. Viršelio dailininkas Vladimiras Beresniovas

 

12,00 €

„Tremties vaikai. Ketvirta knyga“

„Tremties vaikai. Ketvirta knyga“

"Tremties vaikai. Ketvirtoji knyga". Stanislovas Abromavičius. LPKTS išleistoje ketvirtojoje knygoje tęsiamas pasakojimas apie vaikus, mažuosius 1941-1952 metų tremtinius. Į Lietuvą sugrįžusių užaugusių vaikų pasakojimai atskleidžia vienus iš baisiausių sovietinių okupantų nusikaltimų. 2020. .... p.

15,00 €

„Tremties vaikai. Trečia knyga“

„Tremties vaikai. Trečia knyga“

"Tremties vaikai. Trečioji knyga". Stanislovas Abromavičius. LPKTS išleistoje trečiojoje knygoje tęsiamas pasakojimas apie vaikus, mažuosius 1941-1952 metų tremtinius. Į Lietuvą sugrįžusių užaugusių vaikų pasakojimai atskleidžia vienus iš baisiausių sovietinių okupantų nusikaltimų. 2017. 552 p.

10,00 €

Tremties vaikai-2

Tremties vaikai-2

"Tremties vaikai. Antroji knyga". Stanislovas Abromavičius. Tai LPKTS leidžiama antroji knyga iš serijos apie mažuosius 1941-1952 metų tremtinius. Į Lietuvą sugrįžusių užaugusių vaikų pasakojimai atskleidžia vienus iš baisiausių sovietinių okupantų nusikaltimų. 2016. 496 p. 

10,00 €

Atkaklumas ir rizika. Kelias į sėkmę

Atkaklumas ir rizika. Kelias į sėkmę

„Atkaklumas ir rizika. Kelias į sėkmę“. Povilas Jakučionis. Atsiminimai - vaikystė Pajiesio kaime, susidūrimas su okupacinės valdžios represinėmis struktūromis, Vorkutos lageriai, po GULAGo  - vėl Lietuvoje - mokslai, politinė karjera. 2015. 184 p.

7,00 €

Jonas Misiūnas-Žalias Velnias

Jonas Misiūnas-Žalias Velnias

„Jonas Misiūnas-Žalias Velnias“. Stanislovas Abromavičius, Darius Juodis. Knygoje, paremtoje dokumentais ir prisiminimais, pasakojama apie Didžiosios Kovos apygardos vadą, jo draugus, partizanų kovas ir veikimo taktiką. 2015. 288 p.

6,00 €

„Valstybės kūryba - nesibaigiantis darbas“

„Valstybės kūryba - nesibaigiantis darbas“

„Valstybės kūryba - nesibaigiantis darbas“. Povilas Jakučionis. Straipsniu rinkinys, II tomas, 2014, Vilnius, 424 p.

9,00 €

Priešinantis sovietizmo restauracijai

Priešinantis sovietizmo restauracijai

„Priešinantis sovietizmo restauracijai“. Povilas Jakučionis. Dr.P.Jakučionio, buvusio pasipriešinimo sovietų okupacijai dalyvio, politinio kalinio, LR Seimo nario, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos vadovo, pasisakymų Seimo plenariniuose posėdžiuose, pranešimų konferencijose ir politinių organizacijų renginiuose rinktinė. 2014. 343p.

6,00 €

Laiko atodangos II

Laiko atodangos II

„Laiko atodangos“ antra dalis.
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos dvidešimtpenkmetis. 1999-2013 veiklos metai. 2013. 280 p.

6,00 €

Laisvės kovų archyvas Nr. 44

Laisvės kovų archyvas Nr. 44

„Laisvės kovų archyvas“ Nr. 44. 2011.

2,00 €

Suvalkijos partizanų takais II

Suvalkijos partizanų takais II

„Suvalkijos partizanų takais“ II.
Vytautas Juodsnukis.
2011. 552 p.

5,00 €

Partizanų Motinos

Partizanų Motinos

„Partizanų Motinos“. Sudarytojas Stanislovas Abromavičius. Tai knyga apie šeimos vaidmenį nepriklausomybės kovose, skirta šventam Motinos vardui ir atminimui. Pateikiamos dokumentinės apybraižos apie Laisvės kovotojų ir gynėjų Motinas, kurios atspindi tautos žygį Tėvynei nuo okupantų ginti. 2010. 256 p.

6,00 €

Laisvės kovų archyvas Nr. 41

Laisvės kovų archyvas Nr. 41

„Laisvės kovų archyvas“ Nr. 41. Žurnale supažindinama su partizaninės kovos įvykiais skirtinguose Lietuvos kraštuose (Kalniškės mūšis). Pažvelgiama į konkrečių partizanų ir jų šeimų likimus (pokari Pašilės krašte). Straipsniai prašyti remiantis archyvine medžiaga, įvykių dalyvių liudijimais. Taip pat aprašomas konkrečios tremtinių šeimos gyvenimas Sibire (Martišių šeimos tremtiniai). 2008. 192 p.

3,00 €

Laisvės kovų archyvas Nr. 40

Laisvės kovų archyvas Nr. 40

„Laisvės kovų archyvas“ Nr. 40. Numeris skirtas nušviesti partizaninės kovos, pogrindinės veiklos bei lietuvių tremties į Sibirą aspektus. Leidinį sudaro straipsniai, parengti remiantis archyvine medžiaga, autentiški partizano prisiminimai, tremtinio laiškai. Pateikta naujos istorinės medžiagos iš skirtingų pokario Lietuvos regionų. 2007. 176 p.

3,00 €

Laisvės kovų archyvas Nr. 39

Laisvės kovų archyvas Nr. 39

„Laisvės kovų archyvas“ Nr. 39. „Antisovietinis pasipriešinimas Kaune. I dalis“. 2007. 128 p.

2,00 €

Laisvės kovų archyvas Nr. 38

Laisvės kovų archyvas Nr. 38

„Laisvės kovų archyvas“ Nr. 38. „Protėvių žemės šauksmas“. Janina Semaškaitė. Pirma knygos dalis suteiks žinių apie tremtį, jos vargus, Tėvynės ilgesį, tikslo siekimą. Antroje dalyje autorė keliauja po Dzūkijos kaimelius, kurių jau ne vieno nelikę, užgniaužus partizanų pasipriešinimą po okupacijos. Jaunuolių akimis pateikia gyvosios istorijos epizodus. 2007. 256 p.

3,00 €

„Taurosta teka į Nerį...“

„Taurosta teka į Nerį...“

„Taurosta teka į Nerį...“ E.Simanaitis. Autoriaus surinkti, su pora išimčių, straipsniai, parašyti 2004 metais Lietuvos politinio ar visuomeninio gyvenimo temomis, kur svarbiausia idėja - saugi valstybė, kurios piliečiai kuria savo, o drauge ir visos šalies gerovę. 2005. 183 p.

2,00 €

Laisvės kovų archyvas Nr. 37

Laisvės kovų archyvas Nr. 37

„Laisvės kovų archyvas“ Nr. 37. Atsiminimai, liudijimai. Pasipriešinimas, lageriai, tremtis. 2005. 256 p.

2,00 €

Partizanas Daumantas

Partizanas Daumantas

„Partizanas Daumantas“. Antanas Paulavičius. Herojinė poema. 2005. 128 p.

4,00 €

Girių skausmas

Girių skausmas

„Girių skausmas“. Lietuvos miškininkai - okupacijų aukos. 2004. 128 p.

2,00 €

Laisvės kovų archyvas Nr. 36

Laisvės kovų archyvas Nr. 36

„Laisvės kovų archyvas“. Nr. 36. „Paskui laiko strėlę“. Janina Semaškaitė. Autorė naudojosi Obelių istorijos ir Rokiškio krašto muziejuose esamais dokumentais, medžiaga iš ekspedicijų partizanų keliais, išlikusių gyvų liudininkų prisiminimų. 2004. 256 p.

2,00 €

Laisvės kovų archyvas Nr. 35

Laisvės kovų archyvas Nr. 35

„Laisvės kovų archyvas“ Nr. 35. Atsiminimai, liudijimai (Vakarų-Rytų Lietuva), straipsniai, biografijos, tremties keliais, naujos knygos. 2003. 256 p.

2,00 €

Laisvės kovų archyvas Nr. 34

Laisvės kovų archyvas Nr. 34

„Laisvės kovų archyvas“ Nr. 34. „Kelias į laisvę“. Sudarė Bronius Zlatkus. Sukilimai Norilsko, Vorkutos, Kengyro lageriuose. 2003. 256 p.

2,00 €

Laisvės kovų archyvas Nr. 33

Laisvės kovų archyvas Nr. 33

„Laisvės kovų archyvas“. Nr. 33. Dokumentai, faktai, komentarai, atsiminimai, biografijos (Pietų, Rytų Lietuva). Tremtis, rezistencijos ensiklopedijos puslapius verčiant, atmintis. 2003. 240 p.

2,00 €

Laisvės kovų archyvas Nr. 32

Laisvės kovų archyvas Nr. 32

„Laisvės kovų archyvas“ Nr. 32Atsiminimai, liudijimai (Vakarų Lietuva). Didžiosios Kovos apygarda. Laisvės kovų ir kančių keliai Biržų krašte. Partizano eilėraščiai. 2002. 256 p.

2,00 €

Bolševizmo byla

Bolševizmo byla

„Bolševizmo byla“. Antanas Šimėnas. Genocidas ir smurtas okupuotoje Lietuvoje 1940-1953 m. (Panevėžio kraštas). 2002. 352 p.

3,00 €

Laisvės kovų archyvas Nr. 31

Laisvės kovų archyvas Nr. 31

„Laisvės kovų archyvas“ Nr. 31. Atsiminimai, liudijimimai (Vakarų Lietuva). Straipsniai. Kalėjimai, lageriai. Laiškai. Humoristinės partizanų dainos ir eilėraščiai. 2002. 256 p.

2,00 €

Laisvės kovų archyvas Nr. 30

Laisvės kovų archyvas Nr. 30

„Laisvės kovų archyvas“ Nr. 30Dokumentai, faktai, komentarai; bendrasis pasipriešinimas. Referatai, straipsniai. Kalėjimai, lageriai. Atsiminimai, liudijimai (Rytų Lietuva). Pranešimai, konferencijos. Rezistencijos Enciklopedijos puslapius verčiant. Laiškai. 2001. 256 p.

2,00 €

Laisvės kovų archyvas Nr. 29

Laisvės kovų archyvas Nr. 29

„Laisvės kovų archyvas“ Nr. 29Atsiminimai, liudijimai (Pietų, Rytų, Vakarų Lietuva). Ukmergės krašto partizanai. Tremties keliais. Referatai, straipsniai. Biografijos. Rezistencijos Enciklopedijos puslapius verčiant. Laiškai. 2001. 256 p. 

2,00 €

Laisvės kovų archyvas Nr. 28

Laisvės kovų archyvas Nr. 28

„Laisvės kovų archyvas“ Nr. 28„Kėdainių krašto partizanai MGB agentų apsuptyje“. Numerio medžiagą pateikė Donatas Kvedaras. Dokumentai, faktai, atsiminimai. Biografijos. Okupacinio režimo ir jo nusikaltimų dosjė. Kalėjimuose ir lageriuose. Literatūrinis puslapis. 2000. 256 p.

 

2,00 €

Vilniaus Tribunolo nuosprendis

Vilniaus Tribunolo nuosprendis

„Vilniaus Tribunolo nuosprendis“. 2000. 172 p.

1,00 €

Laisvės kovų archyvas Nr. 27

Laisvės kovų archyvas Nr. 27

„Laisvės kovų archyvas“ Nr. 27. Atsiminimai, liudijimai; dokumentai, faktai, komentarai (Rytų Lietuva). Ukmergės krašto partizanai. Referatai, straipsniai. 1941 m. sukilimas. 2000. 256 p.

2,00 €

Rūsties epizodai

Rūsties epizodai

„Rūsties epizodai“. Romualdas Jurelionis. Dviejų dalių apsakymų rinkinys. Pirmoje dalyje - autorius tiria skaudžios mūsų istorijos - tremties ir pasipriešinimo klodus. Antroje - laisvos istorinių įvykių bei faktų interpretacijos. 2000. 213 p.

1,00 €

Lietuvos karas

Lietuvos karas

„Lietuvos karas“. Kęstutis Kasparas. Monografija. Antroji Sovietų sąjungos agresija. Pasipriešinimas - partizaninis karas. Ofenzyvinės gynybos tarpsnis 1944 metų vasara - 1946 metų pavasaris. 1999. 622 p.

5,00 €

Laisvės Vytis

Laisvės Vytis

„Laisvės vytis“. Vytautas Slapšinskas. Lietuvos Laisvės Armijos kariai Vakarų Lietuvoje (Kęstučio apygarda); Lydžio rinktinės partizanai ir jų likimai; Kęstučio apygardos žuvusių partizanų sąrašas. 1999. 168 p.

1,00 €

„Armija Krajova Lietuvoje“ - II

„Armija Krajova Lietuvoje“ - II

„Armija Krajova Lietuvoje“. Antra dalis. Sudarytojas Kazimieras Garšva. Šioje knygoje tęsiami Amijos Krajovos (AK) veiklos Lietuvoje tyrinėjimai, pradėti veikale „Armija Krajova Lietuvoje“ (1995). Knygą sudaro moksliniai straipsniai bei istorijos šaltiniai, Armijos krajovos Vilniaus apygardos ir kiti dokumentai, lietuvių pogrindžio straipsniai. Gretinant skirtingus šaltinius galima susidaryti objektyviausią praeities istorinių įvykių Vilnijoje vaizdą. 1999. 304 p.

1,50 €

Žuvome dėl Tėvynės

Žuvome dėl Tėvynės

„Žuvome dėl Tėvynės“. Nuotraukų albumas kovojusiems ir žuvusiems Prisikėlimo apygardos Žaliosios rinktinės Lietuvos Laisvės kovotojams atminti. 1999. 88 p.

3,00 €

Laisvės kovų archyvas Nr. 26

Laisvės kovų archyvas Nr. 26

„Laisvės kovų archyvas“ Nr. 26. Dokumentai, faktai, atsiminimai (Pietų-Rytų Lietuva). Referatai, straipsniai. Biografijos. Laiškai, konika. Recenzijos - naujos knygos. 1999. 224 p.

2,00 €

Laisvės kovų archyvas Nr. 25

Laisvės kovų archyvas Nr. 25

„Laisvės kovų archyvas“ Nr. 25Dokumentai, faktai, komentarai. Bendrasis pasipriešinimas paskutiniais okupacijios metais. Atsiminimai, liudijimai, svarstymai (Pietų, Rytų, Vakarų Lietuva, 1941 m. sukilimas).Antinacinė rezistencija. Biografijos. Kalėjimai, lageriai. 1999. 256 p.

2,00 €

„Laisvės kovų archyvas“ Nr.24

„Laisvės kovų archyvas“ Nr.24

„Laisvės kovų archyvas“. Nr.24. Dokumentai, faktai, komentarai; Atsiminimai, liudijimai (Vakarų Lietuva, Vietinė rinktinė); Referatai, straipsniai; Likimai... 1998. 256.

3,00 €

Laiko atodangos

Laiko atodangos

„Laiko atodangos“. LPKTS 10-mečiui - 1988-1998. Sąjungos ir jos 44 filialų veikla – paminklų rezistencijos ir tremties aukoms statymas, knygų leidyba, renginių organizavimas, chorų bei Rezistencijos ir tremties muziejų veikla, bendradarbiavimas su kitomis visuomeninėmis organizacijomis ir jaunąja karta. 1998. 320 p.

1,00 €

Devintasis ratas

Devintasis ratas

„Devintasis ratas“. Romualdas Jurelionis. Apsakymai-mozaikos. Autorius naršo po praeitį, tyrinėdamas pokario metų žaizdas. Žiūri į jas ir stengiasi suprasti, kodėl jos atsirado. Spręsdamas bendražmogiškąsias problemas, parodydamas mūsų savybes, tiesia tiltą iš praeities į dabartį. 1998. 264 p.

1,00 €

Laisvės kovų archyvas Nr. 23

Laisvės kovų archyvas Nr. 23

„Laisvės kovų archyvas“ Nr. 23. Dokumentai, faktai. Bendrasis pasipriešinimas paskutiniais okupaciniais metais. Bendrasis pasipriešinimas (Pietų Lietuva). Atsiminimai (Rytų-Vakarų Lietuva). Tremties keliais. Laiškai, kronika. 1998. 256 p.

3,00 €

„Laisvės kovų archyvas“ Nr.22

„Laisvės kovų archyvas“ Nr.22

„Laisvės kovų archyvas“. Nr.22. Atsiminimai, liudijimai, bendrasis pasipriešinimas (Rytų Lietuva, Pietų Lietuva, Vakarų Lietuva); Straipsniai, referatai; Biografija; Tremties keliais... 1997. 256.

3,00 €

„Laisvės kovų archyvas“ Nr.21

„Laisvės kovų archyvas“ Nr.21

„Laisvės kovų archyvas“. Nr.21. Atsiminimai, liudijimai, svarstymai (Rytų Lietuva, Vakarų Lietuva, Vietinė rinktinė); Tremties keliais; Paminklai; Laiškai ir t.t. 1997. 256.

2,00 €

Laisvės kovų archyvas Nr. 19

Laisvės kovų archyvas Nr. 19

„Laisvės kovų archyvas“ Nr. 19. Dokumentai, faktai, komentarai. Represinės struktūros. Atsiminimai, liudijimai, svarstymai. Laiškai. 1996. 332 p.

3,00 €

Laisvės kovų archyvas Nr. 18

Laisvės kovų archyvas Nr. 18

„Laisvės kovų archyvas“ Nr. 18Dokumentai, faktai, komentarai. Represinės struktūros. Antinacinis pasipriešinimas. Atsiminimai, liudijimai, svarstymai. Literatūrinis puslapis. Laiškai. 1996. 381 p.

2,00 €

Laisvės kovų archyvas Nr. 17

Laisvės kovų archyvas Nr. 17

„Laisvės kovų archyvas“ Nr. 17Dokumentai, faktai, komentarai. Represinės struktūros. Atsiminimai, liudijimai, svarstymai. Literatūrinis puslapis. 1996. 262 p.

2,00 €

Laisvės kovos 1944-1953 metais

Laisvės kovos 1944-1953 metais

„Laisvės kovos 1944-1953 metais“. Sudarė Dalia Kuodytė, Algis Kašėta. Lietuvos kovų ir kančių istorija - dokumentų rinkinys. 1996. 628 p.

5,00 €

Tada, kai žuvome dėl Tėvynės

Tada, kai žuvome dėl Tėvynės

„Tada, kai žuvome dėl Tėvynės...“
Prisiminimai, dienoraščiai. 1996. 256 p.

3,00 €

Laisvės kovų archyvas Nr. 16

Laisvės kovų archyvas Nr. 16

„Laisvės kovų archyvas“ Nr. 16Dokumentai, faktai, komentarai. Represinės struktūros. Antinacinė rezistencija. Iš svetur. Atsiminimai, liudijimai, svarstymai. Literatūrinis puslapis. 1996. 334 p.

3,00 €

Laisvės kovų archyvas Nr. 15

Laisvės kovų archyvas Nr. 15

„Laisvės kovų archyvas“ Nr. 15. Dokumentai, faktai, komentarai. Represinės struktūros. Antinacinis pasipriešinimas. Iš svetur. Atsiminimai, liudijimai, svarstymai. Literatūrinis puslapis. 1995. 352 p.

2,00 €

Laisvės kovų archyvas Nr. 14

Laisvės kovų archyvas Nr. 14

„Laisvės kovų archyvas“. Nr. 14Dokumentai, faktai, komentarai. Represinės struktūros. Antinacinis pasipriešinimas. Atsiminimai, liudijimai, svarstymai. Literatūrinis puslapis. 1995. 288 p.

3,00 €

Lietuvos gyventojų trėmimai 1940-1953

Lietuvos gyventojų trėmimai 1940-1953

„Lietuvos gyventojų trėmimai 1940-1941, 1944-1953 metais sovietinės okupacinės valdžios dokumentuose“. Lietuvos kovų ir kančių istorija. Sudarė: Eugenijus Grunskis, Vanda Kašauskienė, Henrikas Šadžius. Dokumentų rinkinys (pataisytas ir papildytas leidimas). 1995. 628 p.

5,00 €

Laukit, sugrįšim laisve nešini

Laukit, sugrįšim laisve nešini

„Laukit, sugrįšim laisve nešini“. Andrius Dručkus. Prisiminimai apie Šiaurės Rytų krašto 3-ios Vytauto apygardos 5-os Lokio rinktinės, ypač Vyties kuopos, partizanus bei jų kovas. Autoriaus fotografuotos ir surinktos nuotraukos, dokumentai (daugelis jų - Vyties kuopos vado Balio Vaičėno relikvijos). 1995. 286 p.

1,00 €

Laisvės kovų archyvas Nr. 13

Laisvės kovų archyvas Nr. 13

„Laisvės kovų archyvas“ Nr. 13. Dokumentai, faktai, komentarai. Atsiminimai, liudijimai, svarstymai. Iš sovietinių archyvų. Antinacinė rezistencija. Literatūrinis puslapis. 1995. 291 p. 

2,00 €

Tarsi ne mano gyvenimas

Tarsi ne mano gyvenimas

„Tarsi ne mano gyvenimas“. Kazys Jakubauskas.
Prisiminimai. 1995. 120 p.

0,30 €

Komių žemėje

Komių žemėje

„Komių žemėje“. Rimvydas Racėnas. Apybraiža, kurioje pabandyta apžvelgti ir susisteminti žinias apie Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių gyvenimą Komijoje 1941-1958 metais. Medžiaga suskirstyta į tris dalis: 1941 metų tremtis, 1945 metų tremtis ir kalinimo vietos. Priede - tremtinių sąrašas. 1995. 160 p.

1,00 €

Laisvės kovų archyvas Nr. 12

Laisvės kovų archyvas Nr. 12

„Laisvės kovų archyvas“ Nr. 12. Dokumentai, faktai, komentarai. Atsiminimai, svarstymai, komentarai. Antinacinė rezistencija. Iš sovietinių archyvų. Literatūrinis puslapis. 1994. 288 p.

2,00 €

Lietuvos žmonių genocidas nacių ir sovietų okupacijose

Lietuvos žmonių genocidas nacių ir sovietų okupacijose

„Lietuvos žmonių genocidas nacių ir sovietų okupacijose“. 1993-06-12 Konferencijos medžiaga (lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis). Žurnalo „Laisvės kovų archyvas“ priedas. 1994. 112 p.

0,50 €

Laisvės kovų archyvas Nr. 11

Laisvės kovų archyvas Nr. 11

„Laisvės kovų archyvas“ Nr. 11. 1994. 208p.

2,00 €

Dienoraščiai

Dienoraščiai

„Dienoraščiai“. Justinas Lelešius-Grafas, Lionginas Baliukevičius-Dzūkas. 1994. 352 p.

4,00 €

Platūs rojaus vartai

Platūs rojaus vartai

„Platūs rojaus vartai“. Edvardas Skunčikas. Atsiminimai skaudaus likimo žmogaus. Iškentėjusiam skurdžią vaikystę, autoriui, dar paaugliui, likimas negailestingai užkrauna sunkią tremtinio dalią. 1993. 88 p.

0,50 €

„Paslaptingiausia žmonijos mįslė“

„Paslaptingiausia žmonijos mįslė“

„Paslaptingiausia žmonijos mįslė“. A. Statkevičius. Įminti Gėrio mįslę - vadinasi, rasti Tiesą. Išsprendus Gėrio problemą, autoriaus nuomone, išsispręstų visos kitos socialinės žmonijos problemos. Autoriaus sukurta Visuotinio gėrio schema - stabilus žmogaus ir visuomenės normalaus gyvenimo modelis. 1992. 64 p.

0,50 €

„Kryžiai“

„Kryžiai“

„Kryžiai“. V. Ramonas. Knygoje aprašoma asmenybių kova ir deformacijos vykusios 1940-1941 metais sovietų okupacijos metu. Romanas parašytas su didele humanizmo meile ir blogio nepakantumo aistra. 1992. 280 p.

1,00 €

„Laisvės kovų archyvas“ Nr.5

„Laisvės kovų archyvas“ Nr.5

„Laisvės kovų archyvas“. Nr.5. Dokumentai, faktai, komentarai (Dzūkų rinktinės archyvas, Lietuvos rezistencijos centralizacijos klausimu); atsiminimai, liudijimai, svarstymai; iš sovietinių archyvų. 1992. 128 p.

1,00 €

Bendražmogiškumo manifestas

Bendražmogiškumo manifestas

„Bendražmogiškumo manifestas“. A. Statkevičius. 1992.

1,00 €

Mūsų jaunystės auka

Mūsų jaunystės auka

„Mūsų jaunystės auka“. Vincas Gurskis. 1992. 96 p.

0,50 €

Grąžinkite man gyvenimą

Grąžinkite man gyvenimą

„Grąžinkite man gyvenimą“. Gediminas Almonaitis. 1992. 152 p.

2,00 €

Ąžuolų sakmė

Ąžuolų sakmė

„Ąžuolų sakmė“. Česys Cemnolonskis. Poezija. Eilėraščiuose - tragiškiausios poeto gyvenimo akimirkos Sibiro lageriuose ir tremtyje, tačiau jis išsiveržia iš pražūties ir prabyla kupinas šviesos ir džiaugsmo. 1992. 144 p.

0,50 €

„Atgavę viltį“

„Atgavę viltį“

„Atgavę viltį“. Vytautas Landsbergis. Kalbos ir pranešimai. 1990 m. 112 p.

1,00 €

Albumas Telsforas Valius

Albumas Telsforas Valius

„Telesforas Valius“. Foreword by Paul Duval. Romas Viesulas. Apie iliustratorių ir grafiką Telesforą Valių, jo kūrybos apžvalga, reprodukcijų albumas, dokumentacija ir bibliografija. Lietuvių ir anglų kalba. 1984. Toronto, Kanada. 144 p.
 

6,00 €