Platūs rojaus vartai

„Platūs rojaus vartai“. Edvardas Skunčikas. Atsiminimai skaudaus likimo žmogaus. Iškentėjusiam skurdžią vaikystę, autoriui, dar paaugliui, likimas negailestingai užkrauna sunkią tremtinio dalią. 1993. 88 p.

0,50 €