Platūs rojaus vartai

Platūs rojaus vartai

„Platūs rojaus vartai“. Edvardas Skunčikas. Atsiminimai skaudaus likimo žmogaus. Iškentėjusiam skurdžią vaikystę, autoriui, dar paaugliui, likimas negailestingai užkrauna sunkią tremtinio dalią. 1993. 88 p.

0,50 €