Laisvės kovų archyvas Nr. 16

Laisvės kovų archyvas Nr. 16

„Laisvės kovų archyvas“ Nr. 16Dokumentai, faktai, komentarai. Represinės struktūros. Antinacinė rezistencija. Iš svetur. Atsiminimai, liudijimai, svarstymai. Literatūrinis puslapis. 1996. 334 p.

1,50 €