Veiklos programa 2020 metams

LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ SĄJUNGOS
VEIKLOS PROGRAMA
2020 metams

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

Vieta

 

Data

Atsakingas

1.

LPKTS ataskaitinis – rinkiminis suvažiavimas

Kaunas

2020-03-21

LPKTS valdyba, organizacinis komitetas

2

LPKTS tarybos posėdžiai

Kaunas

Kas 4 mėnesiai

LPKTS taryba, valdyba

3

LPKTS  valdybos posėdžiai

Kaunas

Kartą per mėnesį

Valdybos pirmininkas

                            Tema „Kultūros paveldas – istorinė atmintis – gyvoji istorija - kultūrinė veikla“

1.

Svarbiausių valstybinių švenčių  ir atmintinų dienų minėjimai:

Laisvės gynėjų diena

Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

Gedulo ir Vilties diena

Lietuvos okupacijos pradžia

Valstybės diena

Juodojo kaspino diena

Kariuomenės diena

 

 

 

 

 

 

Visuose filialuose

 

 

Sausio 13

Vasario 16

Gegužės 20 d.

 

Kovo 11

Birželio 14

Birželio 15

Liepos 6

Rugpjūčio 23

Lapkričio 23

 

 

 

 

 

 

Filialų valdybos

2

Vasario 16 d. - Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas.

Kruonio miškas

Vasario 15 d.

Kaišiadorių filialas

3

Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metis

Visuose filialuose

Kovas

Valdyba

4

Inicijuoti pilietiškumo pamokas mokyklose

Visuose filialuose

Nuolat

LPKTS valdyba, filialų valdybos

5

Kalniškės mūšio minėjimas

Kalniškės miškas 

Gegužė

Lazdijų filialas

6

Tremtinių chorų dainų šventė „Leiskit į Tėvynę“

Anykščiai

Gegužės 30 d.

LPKTS ir Anykščių filialo valdybos

7

Valkų mūšio aidai

Šakiai

Gegužės 17 d.

Šakių filialas

8

Žygiai   partizanų apygardų takais

 

Gegužė, rugsėjis

Valdyba

9

Laisvės kovų dalyvių sąskrydis „Su Lietuva širdy“

Ariogala

Rugpjūčio  1 d.

Valdyba, org. komitetas

10

Konferencija „Kelias į aktyvią senatvę“,

projektas „Esame stiprūs, reikalingi ir vieningi“

Kaunas

Rugsėjis

Valdyba, projekto vadovas

11

Partizanų dainų festivalis

Druskininkai

Spalio mėn.

Druskininkų filialas

12

Vasario 16-osios signatarų vietų (gimtinių, palaidojimo), susietų su signatarų veikla tvarkymas ir įamžinimas.

Visuose filialuose

Visus metus

Filialų valdybų pirmininkai

13

1949 m. Vasario 16-osios Partizanų Vadų Deklaracijos Signatarų ir  partizanų kautynių su okupantais vietų įamžinimas

Visuose filialuose

Visus metus

Filialų valdybų pirmininkai

14

Konferencijos „Laisvės kovų istorijos dėstymas mokyklose“

Apskrityse

Visus metus

Apskričių koordinatoriai

15

Gyvosios istorijos pamokos mokiniams: konferencijos, pokalbiai, susitikimai,

Visuose filialuose

Nuolat

Filialų valdybų pirmininkai

16

Akcija „Uždek žvakelę savo krašto Laisvės kovotojams“

Visuose filialuose

Lapkričio 1d.

Valdybų pirmininkai

17

Lentelių „Čia ilsisi Partizano Motina“ diegimo programos tęsimas.

Visuose filialuose

Nuolat

Valdyba

18

Išleisti IV tomą knygos „Tremties vaikai“

Kaunas

2020 m.           I pusmetis

Tremtinio redakcija

19

 

LPKT Išleisti LPKTS  pastatytų paminklų albumą

 

Kaunas

2020m.            I pusmetis

Tremtinio redakcija

               

 

Patvirtinta 2020 metų sausio 18 d. valdybos posėdyje. Protokolo Nr.208