Pareiškimai, Rezoliucijos

Title: 
Pareiškimai, Rezoliucijos

Dėl galimai antivalstybinio ir antikonstitucinio pobūdžio veiklos, Rusijos režimą viešai palaikančios asociacijos „Tarptautinis geros kaimynystės forumas“ narių bei kitų priešiškai Lietuvos valstybingumo atžvilgiu nusiteikusių asmenų veikos ir viešų pareiškimų

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos
Viešas pareiškimas

LR Generalinei prokuratūrai
 

Nepateisinama ir sunkiai suvokiama tai, kad demokratinėje, nepriklausomoje teisinėje Lietuvos valstybėje atvirai, galimai pažeisdami Lietuvos Respublikos Konstituciją, veikia Lietuvos visuomenei ir demokratijai priešiški asmenys ir jų steigiami juridiniai vienetai. Kai kurie iš jų – steigiami netgi už antivalstybinę veiklą įkalintų asmenų, pavyzdžiui, Algirdo Paleckio, kuris būdamas LR Teismo pripažintas kaltu už šnipinėjimą Rusijai, internetu įsteigė organizaciją „Tarptautinis geros kaimynystės forumas“.
Asociacija „Tarptautinis geros kaimynystės forumas“ ir ją supanti antivalstybines pažiūras propaguojančių asmenų grupė tiesiogiai dalyvauja dezinformacinėse kampanijose Baltarusijoje ir Rusijoje, šlovina arba teigiamai pasisako apie šių režimų politiką ir veiksmus, neigia Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą, ir pamina Lietuvoje įtvirtintas konstitucines pamatines vertybes – demokratiją, žmogaus teises, vakarietišką geopolitinę orientaciją bei galimai pažeidžia net keletą LR BK straipsnių. Visi išvardyti faktai sudaro prielaidas rimtai svarstyti apie minėtų organizacijų narių tiesiogiai ir atvirai reiškiamą viziją iš esmės keisti suverenios Lietuvos legitimią valdžią, demokratiją bei egzistuojančią santvarką. Tai būtų traktuotina kaip priešiška ir antikonstitucinė, antivalstybinė veika, kurios transliuojamo turinio įvairiuose socialiniuose tinkluose (Youtube, Facebook) gilesne analize turėtų įdėmiau pasidomėti nepriklausomos Lietuvos teisėsauga. Trumpiau tariant – visa tai yra akivaizdi grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui, ypač šiuo metu vykdomos Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą kontekste.
Kaip dabar ukrainiečiai, taip ir anuomet, tarp totalitarinių režimų krumpliaračių atsidūrusios tautos, kaip latviai, estai, lietuviai, susidūrė su žvėrišku SSRS okupacinio režimo represiniu aparatu ir žiaurumu. Gulagai, masinis Lietuvos gyventojų trėmimas į Sibirą buvo nepriklausomos Lietuvos visuomenės naikinimo projekto dalis. Šį nusikaltimą šiandien pateisinti ar sušvelninti bando Kremliaus ir kitų nedraugiškų Lietuvai režimų propagandos apologetai Lietuvoje, taip pat ir aukščiau minėtos asociacijos veikėjai. LGGRTC duomenimis, 1940–1953 m. laikotarpiu iš Lietuvos buvo ištremta 131 600 žmonių. Taip pat 1941–1958 m. buvusios SSRS platybėse amžino poilsio atgulė daugiau nei 50 000 Lietuvos žmonių. Turimais  LGGRTC duomenimis, sovietmečiu buvo įkalinta per 156 000 Lietuvos gyventojų, o tai reiškia, kad maždaug kas dešimtas Gulago kalinys buvo lietuvis. Beveik visi tremtiniai rašė apie gėdą ir pažeminimą, vergišką darbą, nuolatinį badą, šaltį, neįvykdomas darbo normas, darbą be atlyginimo, komendantų žiaurumą, administracijos patyčias, medicinos pagalbos stoką. Gyvenimo pradžia tremtyje nurodoma kaip skausmingiausias ir sunkiausiai išgyventas tremties laikotarpis. Turimais duomenimis, tremtyje žuvo apie 28 000 tremtinių. Todėl dar ir šiandien ši trauminė patirtis ypač skaudi tema ne tik Lietuvos visuomenei, bet ir kiekvienai šeimai, kuri buvo paliesta tremties, kalinimo, ar kitokių represijų bei teroro.
Dar skaudesnis faktas yra SSRS okupacinio režimo nusikaltimų viešas neigimas ar menkinimas bei tą atliekantys asmenys yra visiškai nebaudžiami. Štai jau pagarsėjusio „Tarptautinės geros kaimynystės forumo“ viena iš iniciatorių Erika Švenčionienė 2022-08-01 Youtube kanale „Kazimieras Juraitis – Archyvas“ paskelbė vaizdo įrašą pavadinimu „Pirmosios kelionės į Maskvą rezultatai“. Jame akivaizdžiai buvo išsakomos antikonstitucinės, Lietuvos valstybingumui ir istorijai priešiškos nuostatos, šlovinamas nusikalstamas Putino režimas, neigiamas Lietuvos okupacijos SSRS faktas ir kiti okupacinio SSRS režimo nusikaltimai, menkinamas Lietuvos partizaninis antisovietinis pasipriešinimas, taip pat ir tremtys. Čia bus pateikiama tik viena citata iš minėto vaizdo įrašo, kurioje akivaizdžiai atsispindi pažeidžiamas LR BK 170(2) straipsnis: „(...) Gyveno žmonės vieni turtingai, kiti biednai, ane, reikėjo kažką išvežti, kad pasiimti tą turtą. Rusai gi nesigilino, jie sakė, kad jeigu yra liaudies priešų, jeigu yra žmonių, kurie nenori tarybų valdžios, ir jie to pasekoje eina į mišką, kelia sąmyšį, neleidžia kurtis kolūkiams, kas buvo aktualu po karo, kad išgyventi, kad išsimaitinti, tuos žmones reikėtų izoliuoti ir išvežti. Nenužudyti. Nenuvežti į dujų kameras kaip darė Hitleris. Nepakarti. O skundė tai lietuviai. Ir dar kaip – va čia šitam mano miestelyje čia buvo garsus toks žmogus, kuris paskundė keletą šeimų tam, kad labai stipriai praturtėtų (...).“
Taigi niekinamos ir paneigiamos ne tik Lietuvos šeimų tremtys ir kitos represijos bei SSRS okupacinio režimo teroras, tačiau ir partizaninis antisovietinis ginkluotas pasipriešinimas, kuris teisiškai LR Seimo buvo pripažintas vienintele teisėta valdžia okupuotoje Lietuvoje, iškraipomi Lietuvos istorijos faktai bei palaikomas Kremliaus iki šiol kuriamas ir skleidžiamas SSRS nusikaltimus teisinantis naratyvas.
Kreipiamės į Jus, prašydami pagal Lietuvos Konstituciją, LR Baudžiamąjį kodeksą ir kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus minėtos organizacijos ir su ja susijusių asmenų veikas įvertinti teisiškai.

Pagarbiai
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos
pirmininkas Gvidas Rutkauskas

 

***

Dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro veiklos tęstinumo

LPKTS valdybos pareiškimas
2021-02-04

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos valdybos pareiškimas LR Seimo Pirmininkei V. Čmilytei,
LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkui L. Kasčiūnui

Pastarosiomis savaitėmis pastebimai suaktyvėjo tarpžinybinės valstybės institucijos – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau tekste LGGRTC) ir jo naujos vadovybės tendencingas puolimas.
Asociacija – Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga (toliau tekste – LPKTS), gausiausia nukentėjusių nuo sovietinės okupacijos asmenis ir jų palikuonis vienijanti organizacija, šiuo metu turinti apie 30 tūkstančių narių, nuo pat LGGRTC ištakų glaudžiai bendradarbiauja su Centru iki šiol.
Prašome Jūsų, kaip aukščiausios Lietuvos parlamentinės valdžios, kuri 2020 metais LGGRTC Generalinio direktoriaus pareigoms vykdyti naujai kadencijai paskyrė prof. Adą Jakubauską, nutraukti nepagrįstą kišimąsi iš šalies į LGGRTC organizavimo veiklą, kurios parlamentinei kontrolei vykdyti priskirti du LR Seimo komitetai – Nacionalinio saugumo ir gynybos ir Žmogaus teisių, ir užtikrinti šios institucijos veiklos tęstinumą.
Mūsų asociacijai – LPKTS svarbu, kad LGGRTC ir toliau sėkmingai tirtų Lietuvos gyventojų genocidą, nusikaltimus abiejų okupantų – sovietinių ir nacistinių, ginkluotą ir neginkluotą pasipriešinimus, laisvės kovų ir aukų atminimo įamžinimą.
Su naujai paskirtu LGGRTC vadovu prof. A. Jakubausku ir Centro atstovais jau nuo 2020 m. liepos mėn. LPKTS vadovybei teko tartis ir spręsti konkrečias problemas ateičiai – ir dėl muziejų veiklos, ir dėl istorinių paminklų, ir dėl LGGRTC uždavinių ateičiai.
Nors praėjo sąlyginai ne daug laiko pasikeitus LGGRTC vadovui, tačiau pastebėjome jo pastangas aktyvinti Centro veiklą, viešinti tai per informacijos priemones, todėl Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga teigiamai vertina LGGRTC Generalinio direktoriaus dr. A. Jakubausko darbą ir prieštarauja ketinantiems jį pašalinti iš pradėtų vykdyti pareigų.

Vladas Sungaila,
LPKTS valdybos pirmininkas