Skelbimai

2017-11-26

Lapkričio 26 d. (sekmadienį) 12 val. Telšių Švč. Mergelės Marijos į Dangų ėmimo Bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už mirusius ir gyvus buvusius politinius kalinius ir tremtinius.
13.30 val. Telšių suaugusiųjų mokyklos salėje (S. Daukanto 17) įvyks LPKTS Telšių filialo ataskaitinis rinkiminis susirinkimas... Plačiau...

2017-11-19

Lapkričio 19 d. (sekmadienį) 14 val. Alytaus šaulių namuose (S.Dariaus ir S. Girėno g. 10) įvyks LPKTS Alytaus filialo susirinkimas.
Meninę programą atliks Butrimonių ansamblis, Butrimonių moksleivių šokių kolektyvas „Gojelis“, dainų ansamblis „Verseka“, Alytaus filialo choras „Atmintis“.
Pasiteirauti tel. 8 694 07 641.
... Plačiau...

2017-11-19

Lapkričio 19 d. (sekmadienį) Klaipėdos rajono filialo valdyba kviečia į renginį ,,Pabūkime visi kartu“.
12 val. šv. Mišios Gargždų bažnyčioje už tremtinius.
14 val. Gargždų kultūros centre susitikimas su ,,Misija Sibiras – 2017“ dalyviais, buvusių tremtinių choro ,,Atminties aidai“ ir kapelos ,,... Plačiau...

2017-11-18

Lapkričio 18 d. (šeštadienį) 10 val. LPKTS buveinėje (Laisvės al. 39, Kaune) įvyks LPKTS valdybos posėdis.
Valdybos narius kviečiame dalyvauti.

Plačiau...
2017-10-27

Ši vestuvių nuotrauka daryta apie 1957 metus. Mūsų, tremtinių, šeima tada gyveno Irkutsko srityje, Sujetichos gyvenvietėje. Namas buvo kraštinis, tad neretai žmonės užeidavo ko nors paklausti, pasiteirauti. Ši graži pora irgi pasibeldė į duris, norėdama sužinoti, kur rasti kunigą, mat jie norintys tuoktis... Aš su broliu Stanislovu palydėjom jaunuosius pas kunigą Antaną Bitvinską ir...... Plačiau...