Skelbimai

2017-09-30

Rugsėjo 30 d. (šeštadienį) Alytaus r. Pivašiūnų sen. Mikalavo k. bus šventinamas paminklas ten žuvusiems partizanams: Ričardui Golšteinui-Lordui, Petrui Plytnikui-Vyteniui, Alfonsui Mikailioniui-Rakteliui ir Adomui Kamanduliui-Nykštaičiui.
12 val. šv. Mišios Pivašiūnų bažnyčioje.
Po jų – paminklo... Plačiau...

2017-09-23

Rugsėjo 23 d. (šeštadienį) paminėsime Tauro apygardos Birutės rinktinės penkių partizanų žūties Dovydaičių sodyboje, Čebeliškių k., Garliavos valsč., Kauno r., 70-ąsias metines.
15 val. Tabariškių bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už mūšyje žuvusius Antaną Rundėną-Vaidilą, Kazį Šalčių-Žaibą, Vaclovą... Plačiau...

2017-09-23

Rugsėjo 23 d. (šeštadienį) 11 val. Kauno įgulos karininkų ramovėje (A.Mickevičiaus g.19) šaukiamas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio suvažiavimas.
Kviečiame visus narius aktyviai dalyvauti.

Plačiau...