Laisvės kovos 1944-1953 metais

„Laisvės kovos 1944-1953 metais“. Sudarė Dalia Kuodytė, Algis Kašėta. Lietuvos kovų ir kančių istorija - dokumentų rinkinys. 1996. 628 p.

5,00 €