„Laisvės kovų archyvas“ Nr. 40. Numeris skirtas nušviesti partizaninės kovos, pogrindinės veiklos bei lietuvių tremties į Sibirą aspektus. Leidinį sudaro straipsniai, parengti remiantis archyvine medžiaga, autentiški partizano prisiminimai, tremtinio laiškai.

1,50 €