Laisvės kovų archyvas Nr. 16

„Laisvės kovų archyvas“ Nr. 16Dokumentai, faktai, komentarai. Represinės struktūros. Antinacinė rezistencija. Iš svetur. Atsiminimai, liudijimai, svarstymai. Literatūrinis puslapis. 1996. 334 p.

3,00 €