Atkaklumas ir rizika. Kelias į sėkmę

„Atkaklumas ir rizika. Kelias į sėkmę“. Povilas Jakučionis. Atsiminimai - vaikystė Pajiesio kaime, susidūrimas su okupacinės valdžios represinėmis struktūromis, Vorkutos lageriai, po GULAGo  - vėl Lietuvoje - mokslai, politinė karjera. 2015. 184 p.

7,00 €