Kviečiame į minėjimą

Lapkričio 12 d. (šeštadienį) Šakių r., Kriūkuose, vyks Stasio Šilingo 60-ųjų mirties metinių minėjimas.
11 val. pagerbimo ceremonija prie Stasio Šilingo kapo Ilguvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios šventoriuje.
12 val. šv. Mišios.
13–15.30 val. konferencija Šakių r. savivaldybės Gerdžiūnų filialo Viešojoje bibliotekoje (Liepų 12, Gerdžiūnai).
Veiks paveikslų, knygų ir spaudos apie S. Šilingą parodos. Pabendravimas prie vaišių stalo.
Kviečiame dalyvauti.