Dėmesio LPKTS valdybos nariams!

Kovo 7 d. (šeštadienį) LPKTS buveinėje (Laisvės al. 39, Kaune) 10 val. vyks LPKTS valdybos posėdis.
Valdybos narius prašome dalyvauti.