Atsiliepkite!

Rasti dokumentai: gimimo liudijimai, pradžios mokyklos baigimo pažymėjimai, taip pat ir 11 fotografijų. Šis turtas priklausė Vadoklių valsč. Miliešiškių k. gyventojams TUMŠIAMS: Jonui, Viktorui, Simonui ir Petrui, buvusiems Vyties apygardos Keciorio būrio partizanams.
Atsiliepkite, ainiai! Kreiptis į Reginą (vakarais) tel. 8 688 97 530.