Veiklos programa 2016 metams

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos
VEIKLOS PROGRAMA
 2016 metams

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

Vieta

Data

Atsakingas

1.

LPKTS ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas

Kaunas

Balandžio 2 d.

LPKTS valdyba, organizacinis komitetas

2

LPKTS tarybos posėdžiai

Kaunas

Kas 4 mėnesiai

LPKTS taryba, valdyba

3

LPKTS valdybos posėdžiai

Kaunas

Kartą per mėnesį

valdybos pirmininkas,

Tema „Kultūros paveldas – istorinė atmintis – gyvoji istorija - kultūrinė veikla“

1.

Svarbiausių valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimai:
Laisvės gynėjų diena
Lietuvos valstybės atkūrimo diena
Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena.
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena.
Gedulo ir Vilties diena
Lietuvos okupacijos pradžia
Valstybės diena
Juodojo kaspino diena
Kariuomenės diena

Visuose filialuose

Sausio 13
Vasario 16
Gegužės 20 d.

Kovo 11

Birželio 14
Birželio 15
Liepos 6
Rugpjūčio 23
Lapkričio 23

Filialų valdybos

2

Vasario 16d. - Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas

Kruonių miškas,

Vasario 15 d.

Kaišiadorių filialas

3

Kalniškės mūšio minėjimas

Kalniškės miškas Lazdijų r.

Gegužės mėnuo
 

Lazdijų filialo valdyba

4

Nakties muziejus

Druskininkai

Gegužės mėn.

Druskininkų filialas

5.

Konferencijos-minėjimai „75-osios pirmojo trėmimo metinės“

Filialuose

Birželis

LPKTS valdyba, filialu valdybos

6

Žygiai Vytauto, Kęstučio  apygardų partizanų takais

Vytauto, Kęstučio apygardos

Gegužė, rugsėjis

Utenos, Tauragės apskritys

7

Konferencijos „Laisvės kovų istorijos dėstymas mokyklose“

Apskrityse

Visus metus

Apskričių koordinatoriai

8

LPKTS jaunesniosios kartos sąskrydis

Ariogala

Gegužės 21 d.

Jaunesniosios kartos komitetas,

9

Dainų ir poezijos šventė „Leiskit į Tėvynę“

Kėdainiai

Birželio 18 d.

LPKTS pirmininkas, Kėdainių filialas

10

Gyvosios istorijos pamokos mokiniams: konferencijos, pokalbiai, susitikimai,

Visuose filialuose

Nuolat

Filialų pirmininkai

11.

Laisvės kovų dalyvių sąskrydis „Su Lietuva širdy“

Ariogala

Rugpjūčio 6 d.

Valdyba, organizacinis komitetas

12.

Partizanų dainų festivalis

Druskininkai

Rugsėjo mėn.

Druskininkų filialas

13.

Oniūnų partizanų mūšio 70-mečio minėjimas

Pakruojis

Rugsėjo mėn.

Pakruojo filialas

14.

Mišrių LPKTS chorų festivalis Šv. Cecilijos garbei

Kuršėnai

Lapkričio

Kuršėnų filialas

15.

Mūšio prie Labūnavos dvaro 70-ųjų metinių minėjimas

Kėdainiai

Gruodžio mėn.

Kėdainių filialas

16.

Tęsti kompaktinių diskų „Partizanų veiklos žemėlapiai“ leidybą

Kaunas

Visus metus

LPKTS valdyba

17.

Lentelių „Čia ilsisi Partizano Motina“ diegimo programos tęsimas.

Visuose filialuose

nuolat

LPKTS valdyba

18.

Tęsti savaitraščio Tremtinys skaitmeninimo programą.

 

nuolat

LPKTS valdyba, „Tremtinys“ redaktorė

19.

Konferencijos „Atminimuose mes būsime gyvi“

Šilalė

Kas ketvirtį

Šilalės filialas

20.

Paminklų žuvusiems Lietuvos partizanams atidengimas

Šilalės r

I, II, III ketvirčiuose

Šilalės filialas

Veikos programa patvirtinta LPKTS valdybos posėdyje 2015-12-19