Kviečiame į parodą Kaune

LPKTS buveinės salėje (Laisvės al. 39, Kaunas, II a.) atidaryta dailininko Mariaus Kulbio tapybos paroda „Lietuvos partizanų portretai“ iš Rokiškio krašto muziejaus Laisvės kovų istorijos skyriaus Obeliuose. Parodoje eksponuojami partizanų portretai: Antano Kraujelio-Siaubūno, Juozo Lukšos Daumanto, Skirmanto, Adolfo Ramanausko-Vanago, Juozo Streikaus-Stumbro, Petro Bartkaus-Žadgailos, Jono Žemaičio-Vytauto, Benedikto Trakimo-Genelio, Jono Misiūno-Žalio Velnio, Liongino Baliukevičiaus-Dzūko, Anelės Senkutės-Pušelės, Kazimiero Pyplio-Mažyčio, Albinos Griškonytės-Neifaltienės-Pušelės, Andriaus Dručkaus-Keršto.