Dėmesio - Partizanų alėja Kaune!

Partizanų alėja Kaune bus!

2019 metų vasario 16-ąją bus minimos 70-osios Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Deklaracijos pasirašymo metinės. Deklaraciją pasirašė LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininkas Jonas Žemaitis-Vytautas bei Tarybos nariai – Aleksandras Grybinas-Faustas, Vytautas Gužas-Kardas, Juozas Šibaila-Merainis, Bronislovas Liesis-Naktis, Leonardas Grigonis-Užpalis, Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Petras Bartkus-Žadgaila.
1999 m.  LR Seimas, įvertindamas Deklaracijos reikšmę Lietuvos valstybės tęstinumui, priėmė LR įstatymą dėl LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos. Įstatymas nustatė šio dokumento statusą Lietuvos Respublikos teisės sistemoje – pripažino jį kaip Lietuvos valstybės tęstinumui reikšmingą teisės aktą. 2010 m. Laisvės kovos sąjūdžio Deklaraciją pasirašiusiems aštuoniems partizanams suteiktas signatarų statusas.
Minint šią sukaktį, itin svarbią valstybingumo išsaugojimui, būtų simboliška Lietuvos širdyje įamžinti visas partizanų apygardas iš kurių vadai ir atvyko į Minaičius pasirašyti deklaracijos. Dar gyviems Lietuvos Laisvės kovotojams šis projektas yra ypač svarbus, nes paminklų kompozicijos,  įamžinančios visas partizanų apygardas vienoje vietoje Lietuvoje vis dar nėra. Atskiros apygardos yra įamžintos jų veikimo centruose. Kaune šią datą tikimės paminėti atidarydami Partizanų alėją - baigdami 2010 metais pradėtą darbą įamžinant Lietuvos motinų skausmą, išleidus vaikus ginti Tėvynės laisvę ir visas partizanų apygardas, veikusias Lietuvoje.
2010 m. LPKTS iniciatyva ir aukotojų lėšomis Kauno Senosiose kapinėse (Ramybės parke) pastatytas paminklas Kovotojų už Lietuvos laisvę Motinoms. Projekto autoriai: skulptorius Vidmantas Gylikis, architektai Jonas Anuškevičius ir Vytenis Izokaitis kartu paruošė ir „Partizanų alėjos“ projektą, kuris turėjo įamžinti visas partizanų apygardas, veikusias Lietuvoje ir vesti nuo Vytauto prospekto paminklo link pro Kauno Tremties ir rezistencijos muziejų, tačiau dėl lėšų stokos ir biurokratinių kliūčių šis projekto etapas nebuvo įgyvendintas iki 2018 metais vėl pajudėjo iš mirties taško. Alėja bus 2 m pločio, 83 m ilgio, ją sudarys 10 stelų: viena įvadinė ir devynios, kuriose bus įrašyti apygardų pavadinimai bei veikimo metai. Greta stelų bus pasodinti ąžuolai. Stelos – grūdinto lakštinio plieno, su dvigubo kryžiaus plokšte.
Kaip sakė LPKTS valdybos pirmininkė Rasa Duobaitė-Bumbulienė, šis darbas buvo vienas svarbiausių: „2010 metais aktyviai įsijungusi į LPKTS veiklą, nuolat girdėjau tuometinių vadovų dr. Povilo Jakučionio ir šviesios atminties Antano Lukšos bei Jūratės Elžbietos Marcinkevičienės kalbas apie šį projektą. Daugybę metų jo nepavyko įgyvendinti – vis trukdydavo biurokratinės kliūtys – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros Ministerijos neišdavė leidimo, nesisekė rasti lėšų. Tačiau jaučiant moralinį įpareigojimą tęsti šį darbą LPKTS valdyba nenuleido rankų ir projektas pajudėjo – jau gautas Kultūros paveldo departamento leidimas, o dalyvaujant projekte „Kauno akcentai“ gauta parama 41 950,70 euro, tačiau šios sumos nepakaks, todėl bus ieškoma rėmėjų ir renkama aukotojų parama, tad kviečiame prisidėti visus, geros valios žmones. Simboliška, jog šiemet, minėdami LPKTS įkūrimo 30-metį, organizacijos, kuri 1989 metais buvo įkurta Kaune ir laukdami 2019 metų vasario 16-osios, kai minėsime Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaracijos pasirašymo jubiliejų ateities kartoms galėtume padovanoti tokią svarbią dovaną.“

Kviečiame prisidėti aukojant:
AB „SEB bankas“
Banko kodas 70440
sąskaitos Nr. LT53 7044 0600 0810 3591

Aukoti galite ir paskambinę trumpuoju numeriu 1402, aukos kaina 1,5 euro.

Dėkojame už Jūsų gerumą!
Taip pat išsamią informaciją galite rasti adresu: https://www.partizanualeja.lt/

LPKTS valdybos pirmininkė Rasa Duobaitė-Bumbulienė