Dėmesio! LPKTS XXVII suvažiavimas atidedamas

Atidedamas LPKTS XXVII suvažiavimas

Lietuvos Respublikoje įvedus karantiną visoje šalyje draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai ir susibūrimai.
LPKTS ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas, turėjęs vykti kovo 21 dieną, būtų sukvietęs apie 250 delegatų, todėl jis yra atidedamas iki situacija šalyje stabilizuosis.
Apie naują suvažiavimo datą bus pranešta savaitraštyje „Tremtinys“ ir el. paštu.
Filialų pirmininkų maloniai prašome informuoti savo delegatus.
Saugokime save ir kitus. Laikykimės visų atsargumo priemonių, kad dar ilgai galėtume džiaugtis mūsų visų bendryste.

LPKTS valdyba