Dėmesio!

Malonūs mūsų laikraščio skaitytojai, LPKTS nariai,
Dėkojame, kad esate su mumis, dalijatės prisiminimais apie savo gyvenimą, būtį, tikėjimą ir viltį. Tikime, kad ir šiais metais būsite drauge.
Kreipiamės į jus, geros valios žmonės, kviesdami prisidėti prie Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 30 metų sukakčiai organizuojamų renginių, akcijų.
Minime svarbias datas, prisimename Lietuvos žmones, Laisvės kovotojus, mename tremties vietas, partizaninį karą. Išleista nemažai knygų, bylojančių apie sudėtingą mūsų tautos kelią, kovas už nepriklausomą Lietuvą.
Kuriamame LPKTS veiklos muziejuje kviečiame pasidalinti laiškais, pašto ženklais, nuotraukomis, kita išliekamąją vertę turinčia medžiaga.
Rašykite, skambinkite, ateikite.
Jūsų laukiame Patriotinių leidinių knygynėlyje (Laisvės al. 39, Kaune) darbo dienomis nuo 11 iki 16 val. Pasiteirauti tel. (8 37) 323 214.