Dėmesio!

Sausio 26 d. (šeštadienį) 9.30 val. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos buveinėje įvyks LPKTS valdybos posėdis,

12 val.TS-LKD Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos valdybos posėdis.