Dėmesio!

Jau išleista „Tremties vaikai. Trečioji knyga“. Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šios knygos išleidimo: savo gyvenimo istoriją papasakojusiems ir leidybą parėmusiems pinigine auka.
Knygos herojai ir aukotojai leidinį gali atsiimti „Tremtinio“ redakcijoje (Laisvės al. 39, Kaunas, 5 kabinetas, pirmadieniais–ketvirtadieniais 11–16 val.).
Leidinį galima įsigyti LPKTS knygynėlyje, kuris laikinai perkeltas į LPKTS buveinės 1 kabinetą arba nusipirkti internetu "Knygynėlis".

LPKTS valdybos pirmininkė