Dėmesio!

Rugsėjo 14 d. (šeštadienį) 11 val. Varėnos r. Kasčiūnų k. Juozo Jakavonio sodyboje įvyks pakartotinis Lietuvos politinių kalinių bendrijos „Kolyma“ visuotinis narių susirinkimas. Dienotvarkė – bendrijos valdybos rinkimai.
Visi nariai kviečiami dalyvauti.