Kviečiame

Gruodžio 6 d. (šeštadienį) 12 val. Dievo Gailestingumo bažnyčioje Vilniuje (Dominikonų g. 12) bus aukojamos šv. Mišios Stasio Žuko 20-ųjų mirties metinių atminimui.
Kviečiame dalyvauti šio buvusio Vorkutos politinio kalinio, Laisvės kovotojo ir aktyvaus Vilniaus politinių kalinių ir tremtinių organizatoriaus ir vykdytojo bendražygius ir pažinojusius.