Klaipėdos PKTS narių dėmesiui!

Vasario 23 d. (sekmadienį) 15 val. Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto aktų salėje (Bijūnų g. 17) įvyks Klaipėdos politinių kalinių ir treminių sąjungos narių ataskaitinis susirinkimas – konferencija.
Registracija nuo 14 val. Nesant kvorumo, pakartotinis susirinkimas su ta pačia darbotvarke įvyks ten pat ir tuo pačiu laiku kovo 8 d.
Turėkite nario pažymėjimą. Galėsite susimokėti nario mokestį, užsisakyti ,,Tremtinį“.
Kviečiame aktyviai dalyvauti.