Kviečiame

Lietuvos kariuomenės dienos proga nuoširdžiai kviečiame dalyvauti pašventinant LGGRTC Atminimo ženklą, skirtą Lietuvos karių – Laisvės kovotojų – Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininko Stasio Lukšos-Tautvydo ir Birutės rinktinės Žiedo kuopos būrio vado Petro Ašmono-Sargo – atminimui.
1947 m. rugsėjo 12 d. jie žuvo Kazlų Rūdos miške, Braziūkų girininkijoje, Mokomosios kuopos 2-osios laidos puskarininkių rengimo partizanų stovykloje, kautynėse su Sovietų sąjungos vidaus kariuomenės pajėgomis.
Lapkričio 22 d. (penktadienį) 13 val. šv. Mišias Braziūkų Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (8 km į vakarus nuo Ežerėlio, 2,5 km į pietus nuo kelio 1912 Rupinai–Griškabūdis–Kudirkos Naumiestis) aukos Maltos ginkluotųjų pajėgų kapelionas Joseph M. Meli ir Lietuvos kariuomenės buvęs kapelionas ats. mjr. Alfonsas Bulota.
Po šv. Mišių – atsiminimų valandėlė.
14.30 val. LGGRTC Atminimo ženklo pašventinimo ceremonija Braziūkų miške.
Maloniai kviečiame dalyvauti!