Lietuvos gyventojų trėmimai 1940-1953

„Lietuvos gyventojų trėmimai 1940-1941, 1944-1953 metais sovietinės okupacinės valdžios dokumentuose“. Lietuvos kovų ir kančių istorija. Sudarė: Eugenijus Grunskis, Vanda Kašauskienė, Henrikas Šadžius. Dokumentų rinkinys (pataisytas ir papildytas leidimas). 1995. 628 p.

5,00 €