„Laisvės kovų archyvas“ Nr. 25Dokumentai, faktai, komentarai. Bendrasis pasipriešinimas paskutiniais okupacijios metais. Atsiminimai, liudijimai, svarstymai (Pietų, Rytų, Vakarų Lietuva, 1941 m. sukilimas).Antinacinė rezistencija. Biografijos. Kalėjimai, lageriai. 1999. 256 p.

1,50 €